Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho BV KV Đặng Thùy Trâm - Quảng Ngãi

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho BV KV Đặng Thùy Trâm - Quảng Ngãi

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho BV KV Đặng Thùy Trâm - Quảng Ngãi Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho VNC PR1 cho PK Thu Văn - Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho VNC PR1 cho PK Thu Văn - Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho VNC PR1 cho PK Thu Văn - Hà Nội Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng đến, ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho VNC PR1 TTYT huyện PÁC NẶM - BẮC KẠN

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho VNC PR1 TTYT huyện PÁC NẶM - BẮC KẠN

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho VNC PR1 TTYT huyện PÁC NẶM - BẮC KẠN Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng siêu âm - TTYT huyện Yên Lạc

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng siêu âm - TTYT huyện Yên Lạc

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng siêu âm - TTYT huyện Yên Lạc Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Ninh Sơn - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Ninh Sơn - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Ninh Sơn - huyện Việt Yên - Bắc Giang Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT huyện Đak Tô - tỉnh Kontum

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT huyện Đak Tô - tỉnh Kontum

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT huyện Đak Tô - tỉnh Kontum Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK MEDIC - Bình Dương giai đoạn 2

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK MEDIC - Bình Dương giai đoạn 2

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK MEDIC - Bình Dương giai đoạn 2 Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự Nam Trực - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự Nam Trực - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự Nam Trực - Nam Định Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự  VNC PR1 cho TTYT thị xã Đông Hòa - Phú Yên

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho TTYT thị xã Đông Hòa - Phú Yên

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự  VNC PR1 cho TTYT thị xã Đông Hòa - Phú Yên Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự cho TTYT Than khu vực Mạo Khê

VNC QMS hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự cho TTYT Than khu vực Mạo Khê

VNC QMS hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự cho TTYT Than khu vực Mạo Khê Cấu hình cụ thể máy in số thứ tự dạng đứng Kiosk VNC PR3.1 như sau; Kích thước: 410mm x 1.410mm (ngang x ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24inch cho PKĐK Quốc Tế TOMEC

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24inch cho PKĐK Quốc Tế TOMEC

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24inch cho PKĐK Quốc Tế TOMEC Cấu hình cụ thể Kiosk như sau; - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  VNC-PR3.1 Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  VNC-PR3.1 Kích thước: 630mm ...