Trường học

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại trường Hà Nội ACADEMY

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại trường Hà Nội ACADEMY

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại trường Hà Nội ACADEMY Hệ thống bao gồm; + 3 Tablet sử dụng đánh giá chất lượng phục vụ + 01 phần mềm ...


VNC cung cấp, sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

VNC cung cấp, sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

VNC cung cấp, sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Hệ thống bao gồm; - 01 bộ xử lý trung tâm tích hợp phần mềm xếp hàng tự động VNC QMS ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM hệ thống sử dụng 7 quầy giao dịch - 01 bộ điều khiển trung tâm tích hợp phần ...