Trường học

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

VNC Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Hệ thống bao gồm  - 02 máy lấy số thứ tự - 08 bàn gọi số thứ tự - 08 màn hiển thị tại quầy - ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM hệ thống sử dụng 7 quầy giao dịch - 01 bộ điều khiển trung tâm - 07 bàn tiếp bệnh nhân trong ...