Với hệ thống xếp hàng tự động VNC-SOFT Quý khách hàng có thể sử dụng bàn phím của PC, App cài vào PC hoặc Smart phone tại vị trí của nhân viên sử dụng để gọi số thứ tự. Key kích hoạt cho bàn gọi số thứ tự tại nhân viên có các chức năng như sau;

 • Chức năng gọi số thứ tự giao dịch từ trình duyệt Web, hoặc cài App (tại mỗi máy tính của giao dịch viên), nhằm giúp giao dịch không bị gián đoạn nếu bàn phím điều khiển tại quầy bị lỗi.
 • Gọi khách hàng theo thứ tự thời gian hoặc ưu tiên hoặc bất kỳ số nào.
 • Hiển thị danh sách chờ kèm theo thời gian chờ, hiển thị danh sách đặt nhỡ, danh sách chuyển gọi phục vụ kế tiếp, gọi lại, đặt nhỡ...
 • Hiển thị các số thứ tự đã bỏ qua nếu không đến giao dịch trên phần mềm gọi số để nhân viên đón tiếp được biết
 • Trên giao diện gọi số thứ tự hiển thị số lượng các số thứ tự đang chờ được phục vụ, đón tiếp để nhân viên biết được mình cần đón tiếp phục vụ bao nhiêu người tiện sắp xếp công việc
 • Chuyển số thứ tự đã giao dịch xong ở quầy này sang quầy khác để thực hiện các giao dịch tiếp theo mà không phải lấy lại số thứ tự.
 • Gọi hộ số thứ tự cho quầy giao dịch khác nếu quầy đó bận hoặc vắng mặt
 • Có chức năng trợ giúp: giúp các quầy giao dịch có thể hỗ trợ nhau để giải quyết công việc khi một hoặc một số quầy giao dịch có quá đông khách hàng.
 • Có chức năng gọi lại khách hàng mà trước đó không có mặt kịp thời để giao dịch.
 • Gọi khách hàng theo thứ tự thời gian hoặc ưu tiên hoặc bất kỳ số
 • Chức năng đăng nhập/ đăng xuất quầy làm việc
 • Gọi số, gọi lại, bỏ qua số, chuyển số qua quầy khác, gọi số bất kỳ
 • Gọi khách hàng theo thứ tự thời gian hoặc ưu tiên hoặc bất kỳ số nào
 • Chuyển số thứ tự qua quầy giao dịch khác hoặc gọi hộ số thứ tự cho quầy đó

- Sử dụng công nghệ web cloud, tức là sử dụng địa chỉ truy cập từ trình duyệt, với mỗi nhân viên 1 tài khoản khác nhau để dễ dàng thống kê báo cáo..

- Có thể gọi hộ số thứ tự cho quầy khác chỉ với 1 click

- Có thể chuyển được số thứ tự cho quầy khác, phòng ban khác với 1 click

- Sử dụng được tất cả các thiết bị di động smart, Tablet, bàn phím máy tính... để làm bàn gọi số

- Có thể tự động gọi lại số thứ tự mà đã lấy số mà qua lượt chưa được phục vụ chỉ với 1 click...

Sử dụng bàn phím của thiết bị PC, Smart phone...

- Giao diện gọi số trên PC

Image Alt

- Giao diện gọi số thứ tự trên Smart phone, Tablet..

Image Alt

Image Alt


Thắc mắc/Góp ý sản phẩm