Với hệ thống xếp hàng tự động VNC-SOFT Quý khách hàng có thể sử dụng bàn phím của PC, App cài vào PC hoặc Smart phone tại vị trí của nhân viên sử dụng để gọi số thứ tự

Sự khách biệt của hệ thống gọi số sử dụng phần mềm VNCSOFT chính là;

  • Chức năng đăng nhập/ đăng xuất quầy làm việc
  • Gọi số, gọi lại, bỏ qua số, chuyển số qua quầy khác, gọi số bất kỳ
  • Xem số khách hàng còn đang chờ trên giao diện gọi số
  • Có chức năng gọi lại khách hàng mà trước đó không có mặt kịp thời để giao dịch.
  • Chuyển số thứ tự đã giao dịch xong ở quầy này sang quầy khác để thực hiện các giao dịch tiếp theo mà không phải lấy lại số thứ tự.
  • Gọi khách hàng theo thứ tự thời gian hoặc ưu tiên hoặc bất kỳ số nào
  • Chuyển số thứ tự qua quầy giao dịch khác hoặc gọi hộ số thứ tự cho quầy đó
  • Có thể sử dụng gọi số qua trình duyệt hoặc qua APP của VNC

- Sử dụng công nghệ web cloud, tức là sử dụng địa chỉ truy cập từ trình duyệt, với mỗi nhân viên 1 tài khoản khác nhau để dễ dàng thống kê báo cáo..

- Có thể gọi hộ số thứ tự cho quầy khác chỉ với 1 click

- Có thể chuyển được số thứ tự cho quầy khác, phòng ban khác với 1 click

- Sử dụng được tất cả các thiết bị di động smart, Tablet, bàn phím máy tính... để làm bàn gọi số

- Có thể tự động gọi lại số thứ tự mà đã lấy số mà qua lượt chưa được phục vụ chỉ với 1 click...

Sử dụng bàn phím của thiết bị PC, Smart phone...

- Giao diện gọi số trên PC

Image Alt

- Giao diện gọi số thứ tự trên Smart phone, Tablet..

Image Alt

Image Alt


Thắc mắc/Góp ý sản phẩm