Ngày nay, các trung tâm hành chính công cấp Tỉnh, Thành Phố, cấp Huyện, xã đã và đang phát huy rất tốt công việc, mô hình một cửa thật sự giúp cho các thủ tục hành chính giảm đi nhiều và tập trung hơn, văn minh và rất thiết thực, với kinh nghiệm trên 10 năm nghiên cứu phát triển hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng, VNC-QMS tự hào là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực, với 2 dòng sản phẩm sử dụng hoàn toàn phần mềm VNC QMS SOFT và phần mềm kết hợp với phần cứng VNC QMS, chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể, toàn diện nhất với nhiều lựa chọn nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm việc của tiếp dân và công dân

Image Alt

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

Image Alt

Image AltHỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KONTUM

Image Alt

Image Alt

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LAI CHÂU

Image Alt

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LẠNG SƠN

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN GIA BÌNH - BẮC NINH

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VĨNH PHÚC

Image Alt

HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

Trung tâm hành chính công là bộ phận đón tiếp một cửa, phục vụ các công việc tiếp dân, giải quyết các vấn đề hành chính của các phòng ban trực thuộc huyện, thành phố và của các sở ban ngành trực thuộc tỉnh, mỗi một bộ phận một cửa đều có các cán bộ đại diện cho phòng ban, sở ban ngành trực thuộc, họ đại diện cho các phòng ban, sở để tiếp nhận thông tin của công dân và hẹn lịch trả kết quả..., với đặc thù như thế yêu cầu đặt ra cần thiết kế một hệ thống tổng thể nhằm giải quyết nhanh nhất...


Thắc mắc/Góp ý sản phẩm