Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng để bàn VNCPR1 mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương

VNC QMS Hoàn thiên sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương, hệ thống bao gồm - 01 máy in lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 - 01 bộ xử lý trung tâm 20 cổng - 04 bàn ...


Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Hải Hậu - Nam Định

Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Hải Hậu - Nam Định

Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Hải Hậu - Nam Định, Kiosk có cấu hình như sau - 01 Nàm cảm ứng 23 inch - 01 Kiosk cao 1410 mm - ...


VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng, chất lượng phục vụ tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

Ngày 30/08/2019 VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

Ngày 30/08/2019 VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT và các thiết bị - 01 Kiosk lấy số ...


Hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự sử dụng phần mêm VNC QMS SOFT tại Trung Tâm Phục Vụ HCC Tỉnh Lai Châu

Hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự sử dụng phần mêm VNC QMS SOFT tại Trung Tâm Phục Vụ HCC Tỉnh Lai Châu

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự sử dụng phần mêm VNC QMS SOFT tại Trung Tâm Phục Vụ HCC Tỉnh Lai Châu Vỏ đựng lấy số thứ tự (Đặt màn hình cảm ứng, CPU chứa phần mềm điều khiển ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Huyện Hải Hậu - Nam Định

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Huyện Hải Hậu - Nam Định

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Huyện Hải Hậu - Nam Định, hệ thống có 8 quầy đón tiếp bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng Mica ký hiệu VNC PR2 - 01 ...


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công An Hà Giang

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công An Hà Giang

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công An Hà Giang


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh KONTUM, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT và các thiết bị - 20 Tablet 7 inch hiển thị giao diện đánh giá chất ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh KONTUM, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT và các thiết bị - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 23 inch, CPU Core i5, ram ...


VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng Kiosk lấy số VNC PR1 tại UBND TP Lạng Sơn

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng Kiosk lấy số VNC PR1 tại UBND TP Lạng Sơn

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng Kiosk lấy số VNC PR1 tại UBND TP Lạng Sơn, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch VNC PR1 - 01 phần mềm xếp hàng tự ...