Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin ký hiệu VNC-KIOSK tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM Kiosk tra cứu thông tin cấu hình như sau: - Thân đứng bằng sắt dày 10mm, cao ...


Ngày 09/01/2020 VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum

Ngày 09/01/2020 VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum

Ngày 09/01/2020 VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình ...


VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Măng Đen - tỉnh Kontum

VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Măng Đen - tỉnh Kontum

Ngày 08/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Măng Đen - tỉnh Kontum Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau     ...


Ngày 03/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

Ngày 03/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

Ngày 03/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau       ...


Ngày 28/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Krong Pak  - Tỉnh Đăk Lăk

Ngày 28/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Krong Pak - Tỉnh Đăk Lăk

Ngày 28/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Krong Pak  - Tỉnh Đăk Lăk Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, máy in, CPU ...


Ngày 19/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày 19/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày 19/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, máy in, CPU ...


Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình, cấu hình Kiosk tra cứu như sau - 01 Kiosk cao 1,4m - 01 Màn cảm ứng 23 inch - ...


Ngày 16/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất thống xếp hàng tự động cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Ngày 16/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất thống xếp hàng tự động cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Ngày 16/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất thống xếp hàng tự động cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, ...


VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng để bàn VNCPR1 mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương

VNC QMS Hoàn thiên sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương, hệ thống bao gồm - 01 máy in lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 - 01 bộ xử lý trung tâm 20 cổng - 04 bàn ...


Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Hải Hậu - Nam Định

Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Hải Hậu - Nam Định

Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Hải Hậu - Nam Định, Kiosk có cấu hình như sau - 01 Nàm cảm ứng 23 inch - 01 Kiosk cao 1410 mm - ...


VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng, chất lượng phục vụ tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI ...