Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá sự hài lòng tại UBND TX Sơn Tây Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá sự hài lòng tại UBND TX Sơn Tây Hà Nội

Ngày 17/08/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá sự hài lòng tại UBND TX Sơn Tây Hà Nội, hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT và kết nối không ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX LaGi - Phan Thiết

VNC QMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX LaGi - Phan Thiết

VNC QMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX LaGi - Phan Thiết - 01 máy in lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 9 phím bấm cảm ứng - 01 bộ xử lý trung tâm 20 ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng hoàn toàn không dây tại Sở Giao Thông Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng hoàn toàn không dây tại Sở Giao Thông Hà Nội

 VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng hoàn toàn không dây tại Sở Giao Thông Hà Nội Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau     ...


VNC SOFT sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng cho huyện Krông ana - Đắk Lắk

VNC SOFT sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng cho huyện Krông ana - Đắk Lắk

VNC SOFT sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng cho huyện Krông ana - Đắk Lắk Ngày 14/07/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau           + 01 màn hình ...


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh

Ngày 25/06/2020 VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh  - Máy in số thứ tự dạng Kiosk có cấu hình như sau Nàm cảm ứng ...


Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Kiosk tra cứu thông tin VNC-K có cấu hình như sau; - 01 Nàm cảm ứng ...


Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

Hoàn thiện sản xuất cung cấp 02 máy Kiosk tra cứu thông tin cho Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre, cấu hình Kiosk tra cứu như sau; - 01 Kiosk cao 1,4m - 01 Màn cảm ứng 23 inch - ...


VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

Ngày 24/04/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh  Bến Tre, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau           + 01 màn ...


VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn cho đại lý cấp tại Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn cho đại lý cấp tại Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự cảm ứng không chạm ký hiệu VNCPR1 để bàn cho đại lý cấp tại Hải Phòng


Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin ký hiệu VNC-KIOSK tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM Kiosk tra cứu thông tin cấu hình như sau: - Thân đứng bằng sắt dày 10mm, cao ...