Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định

VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định

Đầu năm 2019 VNC QMS SOFT hân hạnh bàn giao, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định với 16 sở ban ngành, hệ thống xếp hàng tự động VNCQMS cung cấp cho TTHCC ...


VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Bình Định

VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Bình Định

VNC SOFT hoàn thành  việc tư vấn giải pháp, cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định, đơn vị sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS ...


VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Lạng Sơn

VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Lạng Sơn

VNC SOFT hoàn thành  việc tư vấn giải pháp, cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn, đơn vị sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS SOFT ...


VNS QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn

VNS QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn

Cuối năm 2018 VNS QMS vui mừng bàn giao, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn với 30 sở ban ngành, hệ thống xếp hàng tự động VNCQMS cung cấp cho TTHCC Tỉnh ...


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCQMS SOFT ứng dụng phần mềm xếp hàng tự động, Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 quầy giao dịch tương ứng 7 phòng ban, hệ thống sử dụng hoàn toàn phần ...


Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCSOFT Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 bộ phận phòng ban


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh hệ thống với 2 quầy, sử dụng phần mềm VNCQMS SOFT


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

VNC QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả  


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

VNC QMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp giải pháp hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số sử dụng phần mềm VNC SOFT - 03 phần mềm ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 09 bàn gọi số thứ tự - 09 màn hiển thị số thứ ...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định

VNCQMS vừa hoàn thành việc cung cấp lắp đặt, sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 màn ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bảo Hiểm TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bảo Hiểm TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bảo Hiểm TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang hệ thống bao gồm - 01 cây lấy số dạng Kiosk - 01 Bộ xử lý trung tâm độc lập - 05 bàn gọi số thứ ...