Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng cho viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng cho viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia

Ngày 07/05/2022 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng cho viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ với 7 ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa  - trung tâm hành chính công thành phố Tam Điệp

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa  - trung tâm hành chính công thành phố Tam Điệp

Ngày 05/05/2022 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa  - trung tâm hành chính công thành phố Tam Điệp, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt kiosk tra cứu thông tin, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại ubnd tp Tam Điệp

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt kiosk tra cứu thông tin, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại ubnd tp Tam Điệp

Ngày 04/05/2022 VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt kiosk tra cứu thông tin, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại ubnd thành phố Tam Điệp - Ninh Bình, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Gia Bình

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Gia Bình

Ngày 27/4/2022 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Gia Bình, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ với 11 quầy bao gồm các thiết bị - 11 ...


Hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/2/2022 VNC QMS SOFT hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh, hệ thống bao gồm - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS SOFT - 3 ...


ngày 10/2/2022 VNC QMS hoàn thiện nâng cấp  hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

ngày 10/2/2022 VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

ngày 10/2/2022 VNC QMS hoàn thiện nâng cấp  hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Hệ thống bao gồm - 1 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng không chạm - 02 bộ xử lý trung tâm ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

Ngày 29/12/2021  VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR3.1  màn cảm ứng 15 inch - 01 CPU ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 30/12/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống với 13 quầy cụ thể; - Máy in số thứ tự VNCPR1 để bàn với 13 ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND Thị Xã Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND Thị Xã Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 28/12/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND Thị Xã Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống bao gồm - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Cần Đước - Long An

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Cần Đước - Long An

Ngày 02/12/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Cần Đước - Long An hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC QMS Hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS Hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS Hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương Ngày 15/11/2021 VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Trung Tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Trung Tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Trung Tâm phố Đinh Tiên Hoàng -  TP Hà Nội Ngày 18/10/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp ...