Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Khoa Mắt BV Bạch Mai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Khoa Mắt BV Bạch Mai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Khoa Mắt BV Bạch Mai, hệ thống bao gôm - 01 máy in số thứ tự để bàn 2 dịch vụ - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện KRON NÔ - DAK NÔNG

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện KRON NÔ - DAK NÔNG

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện KRON NÔ - DAK NÔNG, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm 1o PORT - 04 bàn gọi số thứ ...


VNC QMS SOFT NGÀY 20/09/2019 HOÀN THIỆN SẢN XUẤT, CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ YÊN - SƠN LA

VNC QMS SOFT NGÀY 20/09/2019 HOÀN THIỆN SẢN XUẤT, CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ YÊN - SƠN LA

VNC QMS SOFT ngày 20/09/2019 hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT Huyện Phù Yên - Sơn La Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Trạm Y Tế xã Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Trạm Y Tế xã Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Trạm Y Tế xã Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội Hệ thống bao gôm - 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PK BS Đức - Hoài Đức - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PK BS Đức - Hoài Đức - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PK BS Đức - Hoài Đức - Hà Nội Hệ thống bao gôm - 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 màn hiển thị số ...


VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho khoa khám bệnh - BV da Liễu Thanh Hoá

VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho khoa khám bệnh - BV da Liễu Thanh Hoá

VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho khoa khám bệnh - BV da Liễu Thanh Hoá


VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Thành Phố Vĩnh Yên

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Thành Phố Vĩnh Yên

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Thành Phố Vĩnh Yên, hệ thống bao gồm; - 01 Máy in số thứ tự dạng Kiosk mặt cảm ứng Mica ký hiệu VNCPR2 - 01 bộ xử lý trung tâm 10 ...


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự độc lập ký hiệu VNCPR1 cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho Phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho Phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 cho Phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái


VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109 VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - ...


VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 - 01 bộ xử lý trung tâm 10 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng Nội soi tiêu hóa, Siêu Âm tại BV Quân Y 109

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng Nội soi tiêu hóa, Siêu Âm tại BV Quân Y 109

VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng Nội soi tiêu hóa, Siêu Âm tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 - 01 bộ xử lý trung ...