Bệnh viện

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho TTYT Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho TTYT Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho TTYT Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái 


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT dự phòng Hà Nội

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT dự phòng Hà Nội

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT dự phòng Hà Nội Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số thứ tự - 03 màn hiển thị tại ...


VNC-QMS hoàn thiện HT XHTD Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Vĩnh Phúc

VNC-QMS hoàn thiện HT XHTD Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Vĩnh Phúc

VNC-QMS hoàn thiện việc cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm tích hợp card âm ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động khoa cận lâm sàn TTYT Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động khoa cận lâm sàn TTYT Yên Lạc - Vĩnh Phúc

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động khoa cận lâm sàn TTYT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Hệ thống cấp cho 2 phòng Siêu Âm và Phòng X-Quang


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng cho bệnh viện Hải An - Hải Phòng

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng cho bệnh viện Hải An - Hải Phòng

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng cho bệnh viện Hải An - Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 1 máy in số thứ tự - 03 bàn gọi số có chức năng chuyển số thứ tự vào phòng khám - 12 bàn gọi số ...


Cung cấp máy in số thứ tự độc lập cho bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

Cung cấp máy in số thứ tự độc lập cho bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

VNC-QMS hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự độc lập cho bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng choTrung Tâm Y Tế Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng choTrung Tâm Y Tế Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện Tủa Chùa - Điện Biên Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 loa chuyên dụng - 01 bàn gọi số thứ tự - ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự PK Phi Phượng - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số thứ tự PK Phi Phượng - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số thứ tự PK Phi Phượng - Cẩm Phả - Quảng Ninh 


Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho PK Việt Đức - Kim Sơn - Ninh Bình

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho PK Việt Đức - Kim Sơn - Ninh Bình

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho PK Việt Đức - Kim Sơn - Ninh Bình 


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho BV Than Khoáng Sản tại Hà Nội

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho BV Than Khoáng Sản tại Hà Nội

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho BV Than Khoáng Sản tại Hà Nội 


Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội

Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội

VNC-QMS Thực hiện việc nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội, hệ thống này đã được chung tôi cung cấp 6 năm trước, do nhu cầu mở rộng các bộ phận nên BV đã nâng cấp hệ ...


Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng cho BVĐK Bắc Ninh

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng cho BVĐK Bắc Ninh

VNC-QMS Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng cho BVĐK Bắc Ninh Hệ thông cung cấp thành 2 giai đoạn từ năng 2015 đến 2017 Hệ thống bao gồm 03 máy in số thứ tự dạng để bàn 09 nàm hiển thị ...