Bệnh viện, trung tâm y tế

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW Hệ thống lắp cho 3 phòng xét nghiệm máu và xét nghiệm vi sinh với các thiết bị - 02 máy lấy số thứ ...


Hoàn thiện máy in cấp số thứ tự cho bv Thể Thao Việt Nam

Hoàn thiện máy in cấp số thứ tự cho bv Thể Thao Việt Nam

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Thể Thao Việt Nam


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ Hệ thống bao gồm - 02 máy in số thứ tự - 02 bộ xử lý trung tâm - 05 bàn gọi số ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh

VNCQMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh


Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương

Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương


Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW

Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số thứ ...


VNCQMS cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt Trung Ương

VNCQMS cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt Trung Ương

VNCQMS vừa hoàn thiện việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt TW, hệ thống được trang bị cho các phòng khám cụ thể; - 06 máy in số thứ tự - 06 bộ xử lý trung tâm - ...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương

VNCQMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 màn hiển thị số thứ tự tại quầy - 03 bàn ...


Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

VNCQMS vừa hoàn thành việc sản xuất Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ


Máy in số thứ tự dạng Kiosk bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

Máy in số thứ tự dạng Kiosk bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội


Hoàn thiện máy in số thứ tự BVĐK TP Lào Cai

Hoàn thiện máy in số thứ tự BVĐK TP Lào Cai

Hoàn thiện máy in số thứ tự BVĐK TP Lào Cai


Hoàn thiện máy in số thứ tự dạng Kiosk cho bv Thanh Nhàn - Hà Nội

Hoàn thiện máy in số thứ tự dạng Kiosk cho bv Thanh Nhàn - Hà Nội

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự dạng Kiosk cho bv Thanh Nhàn - Hà Nội