Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT thành phố Vĩnh Yên

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT thành phố Vĩnh Yên

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên, hệ thống bao gồm; Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk Kích thước: ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số kỹ thuật như sau; Tự động in phiếu số thứ ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109

VNC hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm; - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 Tự động in phiếu số thứ tự ...


VNCQ hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109

VNCQ hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109

VNCQ hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm; - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 Tự động in phiếu ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động phòng nội soi tiêu hóa, siêu âm tại BV Quân Y 109

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động phòng nội soi tiêu hóa, siêu âm tại BV Quân Y 109

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động phòng nội soi tiêu hóa, siêu âm tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - 01 Máy in số thứ tự để bàn VNC PR1.1 Tự động in phiếu số thứ tự xếp ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự dạng để bàn VNC PR1 cho PKĐK 153 - Thái Sơn - TP Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự dạng để bàn VNC PR1 cho PKĐK 153 - Thái Sơn - TP Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự dạng để bàn VNC PR1 cho PKĐK 153 - Thái Sơn - TP Tuyên Quang Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm y tế huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk Kích thước: 410mm ...


VNC hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 tại bệnh viện tâm thần Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 tại bệnh viện tâm thần Phú Thọ

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 tại bệnh viện tâm thần Phú Thọ Kiosk lấy số thứ tự mặt cảm ứng MICA với 3 phím cảm ứng, thông số kỹ thuật cụ thể như ...


VNC hoàn thiện máy in số thứ tự độc lập để bàn VNC PR1 cho PKĐK Gia Viễn Ninh Bình

VNC hoàn thiện máy in số thứ tự độc lập để bàn VNC PR1 cho PKĐK Gia Viễn Ninh Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự độc lập để bàn ký hiệu VNC PR1 cho phòng khám đa khoa Gia Viễn Ninh Bình Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Có 2 phím cảm ứng tương ứng với 2 ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho TTYT huyện Tam Dương - Lai Châu

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho TTYT huyện Tam Dương - Lai Châu

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho TTYT Huyện Tam Dương - Lai Châu Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho phòng nội soi, phòng siêu âm - Bệnh viện Tam Dương

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho phòng nội soi, phòng siêu âm - Bệnh viện Tam Dương

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho phòng nội soi, phòng siêu âm - Bệnh viện Tam Dương 2 hệ thống xếp hàng tự động độc lập cho 2 phòng với các thiết bị cụ thể như sau; - ...