Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho BS chuyên khoa nhi Nguyễn Thị Hồng Anh - Kiên Giang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho BS chuyên khoa nhi Nguyễn Thị Hồng Anh - Kiên Giang

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất máy in số VNC PR1 cho BS chuyên Khoa Nhi Nguyễn Thị Hồng Anh - Kiên Giang Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự - Hải Hậu - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự - Hải Hậu - Nam Định

Sau khi lấy máy lấy số thứ tự VNCPR1 vào năm 2017, PKĐK đình cự lại đầu tư lần 2 máy in số cho phòng khám mới, ngày 25/6/2020,  VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự - Hải ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám đa khoa Thanh Bình - Hải Dương

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám đa khoa Thanh Bình - Hải Dương

Ngày 24/06/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 lần 2 cho phòng cận lâm sàng - phòng khám đa khoa Thanh Bình - Hải Dương Máy in số thứ tự dạng để bàn với 3 phím chức năng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12 Máy in số thứ tự dạng để bàn với 2 phím chức năng tương ứng với 2 dịch vụ trên mặt lấy số cảm ứng, cấu ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp ...


VNC sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình

VNC sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình

VNC QMS sản xuất máy in số thứ tự ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn vncpr1 tại bệnh viện Y Khoa Cần Thơ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn vncpr1 tại bệnh viện Y Khoa Cần Thơ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu vncpr1 tại bệnh viện Y Khoa Cần Thơ Máy in số thứ tự dạng để bàn với 3 phím chức năng tương ứng với 3 dịch vụ cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất  máy in số thứ tự để bàn vncpr1 tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn vncpr1 tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất  máy in số thứ tự để bàn ký hiệu vncpr1 tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PKĐK Tâm Đức - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PKĐK Tâm Đức - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PKĐK Tâm Đức Lập Thạch - Vĩnh Phúc hệ thống bao gồm; - 01 bộ điều khiển trung tâm VNCC1 tích hợp phần mềm xếp hàng tự ...


VNC sản xuất, cung cấp kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15inch cho BV TW Thái Nguyên

VNC sản xuất, cung cấp kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15inch cho BV TW Thái Nguyên

VNC sản xuất, cung cấp kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch cho BV TW Thái Nguyên Kiosk lấy số cấu hình như sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích thước: 410mm x ...


VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKĐK Vũ An - Tam Điệp - Ninh Bình

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKĐK Vũ An - Tam Điệp - Ninh Bình

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám ĐK Vũ An - Tam Điệp - Ninh Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in ...