Danh sách khách hàng

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho TTYT Huyện Tràng Định - Lạng Sơn

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho TTYT Huyện Tràng Định - Lạng Sơn

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk mặt meka cho TTYT Huyện Tràng Định - Lạng Sơn  


VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định

VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định

Đầu năm 2019 VNC QMS SOFT hân hạnh bàn giao, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định với 16 sở ban ngành, hệ thống xếp hàng tự động VNCQMS cung cấp cho TTHCC ...


VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Bình Định

VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Bình Định

VNC SOFT hoàn thành  việc tư vấn giải pháp, cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Bình Định, đơn vị sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS ...


Hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội

Hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội

VNC QMS Hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bện viện Phổi Hà Nội

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bện viện Phổi Hà Nội

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất, cài đặt, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bện viện Phổi Hà Nội Hệ thông xử dụng cho phòng khám bao gồm các thiết bị - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bàn ...


Hoàn thiện sản xuất cài đặt Kiosk lấy số thứ tự VNC PR2 cho BV Bắc Thăng Long - Đông Anh

Hoàn thiện sản xuất cài đặt Kiosk lấy số thứ tự VNC PR2 cho BV Bắc Thăng Long - Đông Anh

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất cài đặt Kiosk lấy số thứ tự VNC PR2 cho BV Bắc Thăng Long - Đông Anh


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trạm y tế xã Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trạm y tế xã Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trạm y tế xã Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội hệ thống bao gồm' - 01 máy in số thứ tự để bàn vncpr1 - 01 bộ xử lý trung ...


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng VNC QMS SOFT tại Vietinbank Đông Anh

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng VNC QMS SOFT tại Vietinbank Đông Anh

VNC QMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng VNC QMS SOFT tại Vietinbank Đông Anh - Hà Nội Hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT và Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng LCD bao gồm - 01 Kiosk ...


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự PK Trung Nhung - Hà Nội

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự PK Trung Nhung - Hà Nội

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho phòng khám Trung Nhung - Hà Nội


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng PM VNC QMS SOFT tại BVKD Dương Kinh  -Hải Phòng

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng PM VNC QMS SOFT tại BVKD Dương Kinh -Hải Phòng

VNC QMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng PM VNC QMS SOFT tại BVKD Dương Kinh  - Hải Phòng Hệ thống sử dụng cấp cho 3 quầy đón tiếp và 12 phòng khám chuyên khoa với các thiết bị cụ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT tại bệnh viện Lê Chân - Hải Phòng

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT tại bệnh viện Lê Chân - Hải Phòng

VNC QMS vừa Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT tại bệnh viện Lê Chân - Hải Phòng, hệ thống bao gồm - 01 phần mềm xếp hàng tự động VNC QMS SOFT - 30 Key kích hoạt ...


VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Lạng Sơn

VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Lạng Sơn

VNC SOFT hoàn thành  việc tư vấn giải pháp, cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn, đơn vị sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS SOFT ...