Danh sách khách hàng

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình

VNC-QMS Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình với 25 sở cụ thể - 04 cây lấy số thứ tự dạng KIOSK - 04 bộ xử lý trung tâm độc lập - 04 Loa chuyện ...


Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội

Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội

VNC-QMS Thực hiện việc nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội, hệ thống này đã được chung tôi cung cấp 6 năm trước, do nhu cầu mở rộng các bộ phận nên BV đã nâng cấp hệ ...


Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng cho BVĐK Bắc Ninh

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng cho BVĐK Bắc Ninh

VNC-QMS Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng cho BVĐK Bắc Ninh Hệ thông cung cấp thành 2 giai đoạn từ năng 2015 đến 2017 Hệ thống bao gồm 03 máy in số thứ tự dạng để bàn 09 nàm hiển thị ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA OTO Lào Cai

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA OTO Lào Cai

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA OTO Lào Cai  Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm độc lập - 03 bàn gọi số thứ tự - 03 nàm hiển thị số ...


Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BS Lê Tuấn Anh

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BS Lê Tuấn Anh

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BS Lê Tuấn Anh Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BVĐK Mạo Khê - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BVĐK Mạo Khê - Quảng Ninh

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BVĐK Mạo Khê - Quảng Ninh 


Hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn cho PK CK Mắt Bác Sỹ Bùi Tiền Hùng

Hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn cho PK CK Mắt Bác Sỹ Bùi Tiền Hùng

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn cho PK CK Mắt Bác Sỹ Bùi Tiền Hùng


Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Đình Cự - Nam Định

Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Đình Cự - Nam Định

VNC-QMS hoàn thiện cung cấp máy lấy số thứ tự trọn bộ cho Phòng Khám Đa Khoa Đình Cự - Nam Định


Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Tâm - Ninh Bình

Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Tâm - Ninh Bình

VNC-QMS hoàn thiện cung cấp máy lấy số thứ tự trọn bộ cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Tâm - Ninh Bình


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Đoan Hùng - Phú Thọ

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Đoan Hùng - Phú Thọ

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Đoan Hùng - Phú Thọ với cấu hình như sau - 01 cây lấy số thứ tự dạng Kiosk - 01 bộ xử lý trung tâm 20 cổng - 06 bàn gọi số thứ tự - ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC-QMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 02 máy in số thứ tự - 10 bàn gọi số thứ tự tại quầy - 10 Màn hiển ...