Danh sách khách hàng

VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Lạng Sơn

VNC SOFT cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho TTHCC Tỉnh Lạng Sơn

VNC SOFT hoàn thành  việc tư vấn giải pháp, cung cấp hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn, đơn vị sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS SOFT ...


VNS QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn

VNS QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn

Cuối năm 2018 VNS QMS vui mừng bàn giao, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Lạng Sơn với 30 sở ban ngành, hệ thống xếp hàng tự động VNCQMS cung cấp cho TTHCC Tỉnh ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tại khoa Nội 5 - BV K Tân triều

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tại khoa Nội 5 - BV K Tân triều

VNCQMS triền khai lắp đặt hệ thống xếp hàng tại khoa Nội 5 - BV K Tân triều cho 15 bác sĩ khám và bộ phận xét nghiệm máu, hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT, Kiosk VNCPR, màn hiển thị trung tâm ...


Cung cấp Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng Meka cho TTHCC TP Hải Dương

Cung cấp Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng Meka cho TTHCC TP Hải Dương

VNC QMS Cung cấp Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng Meka cho TTHCC TP Hải Dương Hệ thống bao gồm - 01 Cây Kiosk đứng cao 1,5m - 01 máy in số thứ tự - 01 màn cảm ứng bằng Meka có mạch - 01 ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Ngân Hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên

VNCQMS SOFT hoàn thiện cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Ngân Hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên

VNCQMS SOFT hoàn thiện cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Ngân Hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên, hệ thống sử dụng phần mềm xếp hàng tự động VNCQMS SOFT với 7 nhân viên làm việc, sử dụng bàn ...


VNCQMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện phong - da liễu quỳnh lập - Nghệ An

VNCQMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện phong - da liễu quỳnh lập - Nghệ An

VNCQMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện phong - da liễu quỳnh lập - Nghệ An Hệ thống có 2 Quầy bao gồm - 01 máy lấy số thứ tự VNCPR1 - 01 bộ xử lý trung ...


Hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Honda oto Bắc Giang

Hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Honda oto Bắc Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Honda oto Bắc Giang, hệ thống có 3 quầy bao gồm các thiết bị - 01 máy in số thứ tự VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự TTYT Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

Hoàn thiện máy in số thứ tự TTYT Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu


VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D

VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D

VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D, hệ thống bao gồm 1 quầy phục vụ, 1 máy in số thứ tự, 1 bàn gọi số, 1 màn hiển thị số thứ tự 


VNCQMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

VNCQMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

VNCQMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho 2 bộ phận đón tiếp và Cận Lâm Sàng - Bộ phận đón tiếp với 3 ...


Máy in số thứ tự VNCPR1 bvdk Hoàng An thái bình

Máy in số thứ tự VNCPR1 bvdk Hoàng An thái bình

VNCQMS hoàn thành việc sản xuất máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường cho Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng An - Thái Bình


Hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOFT tại Khoa Xạ Đầu Cổ - BV K Tân Triều

Hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOFT tại Khoa Xạ Đầu Cổ - BV K Tân Triều

VNCQMS SOFT hoàn thành sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dung phần mềm VNC QMS SOFT tại Khoa Xạ Đầu Cổ - BV K Tân Triều, hệ thống bao gồm - 01 Cây lấy số Kiosk màn cảm ứng ...