Danh sách khách hàng

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa UBND Huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa UBND Huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa UBND Huyện Đan Phượng - Hà Nội Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận 1 cửa UBND Huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận 1 cửa UBND Huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận 1 cửa UBND Huyện Đan Phượng - Hà Nội Hệ thống bao gồm + 12 Tablet sử dụng đánh giá chất lượng ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho Xã Tri Trung - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho Xã Tri Trung - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho Xã Tri Trung - Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Tri Thủy - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Tri Thủy - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Tri Thủy - Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Chuyên Mỹ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Chuyên Mỹ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Chuyên Mỹ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Khai Thái - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Khai Thái - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Khai Thái - Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Phú Yên - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Phú Yên - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Phú Yên - Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho Xã Nam Triều- Huyện Phú Xuyên

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho Xã Nam Triều- Huyện Phú Xuyên

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho Xã Nam Triều- Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Đại Thắng - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Đại Thắng - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Đại Thắng- Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Đại Xuyên - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Đại Xuyên - Huyện Phú Xuyên - HN

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho xã cho xã Đại Xuyên - Huyện Phú Xuyên - HN Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện bàn giao hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại UBND huyện Kiến Thụy - Hải Phòng

VNC QMS SOFT hoàn thiện bàn giao hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại UBND huyện Kiến Thụy - Hải Phòng

VNC QMS SOFT hoàn thiện bàn giao hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại UBND huyện Kiến Thụy - Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  VNC-PR3.1 + Kích ...