Danh sách khách hàng

VNC QMS hoàn thiện Máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho TTYT Huyện Gò Quao - Kiên Giang

VNC QMS hoàn thiện Máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho TTYT Huyện Gò Quao - Kiên Giang

VNC QMS hoàn thiện Máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho TTYT Huyện Gò Quao - Kiên Giang


VNC Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho BV Chỉnh Hình & Phục Hồi Chức Năng Cần Thơ

VNC Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho BV Chỉnh Hình & Phục Hồi Chức Năng Cần Thơ

VNC Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho BV Chỉnh Hình & Phục Hồi Chức Năng Cần Thơ  


VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Nam Tiên Sơn Bắc Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Nam Tiên Sơn Bắc Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Nam Tiên Sơn Bắc Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 1 máy lấy số thứ tự cảm ứng Mica để bàn VNCPR1 cho bộ phận đón ...


VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Yên Phong Bắc Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Yên Phong Bắc Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Yên Phong Bắc Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 1 máy lấy số thứ tự cảm ứng Mica để bàn VNCPR1 cho bộ phận đón ...


VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Đồng Nguyên Bắc Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Đồng Nguyên Bắc Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng cho chi nhánh Vietinbank Tiên Sơn - PGD Đồng Nguyên Bắc Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 1 máy lấy số thứ tự cảm ứng Mica để bàn VNCPR1 cho bộ ...


VNCQMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Quảng Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Quảng Ninh

VNCQMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Quảng Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị - 1 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng Mica cho bộ phận đón ...


Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý Bình Định

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý Bình Định

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý Bình Định, cấu hình Kiosk tra cứu bao gồm - 01 Kiosk cao 1,4m - 01 Màn cảm ứng 23 inch - 01 CPU Corei5, ram 4G, ...


VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy lấy số thứ tự cảm ứng để bàn VNCPR1 mặt Mica phòng CS giao thông - CA Tỉnh Hà Giang


VNCQMS Hoàn thiện sản xuất kiosk lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica cho BVĐK Huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất kiosk lấy số thứ tự cảm ứng mặt Mica cho BVĐK Huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất kiosk lấy số thứ tự VNCPR1 độc lập, tích hợp mạch điều khiển, phần mềm điều khiển, màn cảm ứng mặt Mica cho BVĐK Huyện Đan Phượng - Hà Nội


VNC QMS SOFT ngày 08/10/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - TP Hồ Chí Minh

VNC QMS SOFT ngày 08/10/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - TP Hồ Chí Minh

VNC QMS SOFT vừa qua đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh Hệ thống bao gồm; - 01 máy ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Khoa Mắt BV Bạch Mai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Khoa Mắt BV Bạch Mai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Khoa Mắt BV Bạch Mai, hệ thống bao gôm - 01 máy in số thứ tự để bàn 2 dịch vụ - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi ...


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương

VNC QMS Hoàn thiên sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Phòng Một Cửa - Bộ Công Thương, hệ thống bao gồm - 01 máy in lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 - 01 bộ xử lý trung tâm 20 cổng - 04 bàn ...