Doanh nghiệp

VNC QMS SOFT ngày 08/10/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - TP Hồ Chí Minh

VNC QMS SOFT ngày 08/10/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - TP Hồ Chí Minh

VNC QMS SOFT vừa qua đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh Hệ thống bao gồm; - 01 máy ...


VNC QMS SOFT ngày 27/08/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Hà Nội

VNC QMS SOFT ngày 27/08/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Hà Nội

VNC QMS SOFT vừa qua đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Hà Nội Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại 2 kho hàng TIKI tại Hà Nội

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại 2 kho hàng TIKI tại Hà Nội

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại 2 kho hàng TIKI tại Hà Nội Hệ thống bao gồm - 02 máy lấy số thứ tự để bàn VNC PR1 - 02 bộ xử lý trung tâm cỡ nhỏ - 02 bàn gọi số ...


Hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Honda oto Bắc Giang

Hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Honda oto Bắc Giang

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Honda oto Bắc Giang, hệ thống có 3 quầy bao gồm các thiết bị - 01 máy in số thứ tự VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn ...


VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D

VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D

VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D, hệ thống bao gồm 1 quầy phục vụ, 1 máy in số thứ tự, 1 bàn gọi số, 1 màn hiển thị số thứ tự 


Hoàn thiện cây lấy số thứ tự dạng Kiosk cho Cty điện lực Long Biên

Hoàn thiện cây lấy số thứ tự dạng Kiosk cho Cty điện lực Long Biên

VNCQMS Hoàn thiện cây lấy số thứ tự dạng Kiosk cho Cty điện lực Long Biên


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT, hệ thống với 6 quầy đón tiếp - 01 máy lấy số dạng Kiosk - 06 bàn gọi số thứ tự - 06 nàm hiển thị số thứ tự - 01 loa ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng

VNCQMS Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng


Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

VNCQMS Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam, hệ thống bao gồm - 01 bộ xử lý trung tâm - 05 bàn gọi số tại từng băng tải - 05 Màn hiển thị số thứ tự cỡ lớn - ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động honda Ninh Bình

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động honda Ninh Bình

VNCQMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ÔTÔ HONDA Ninh Bình, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy in số để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số ...


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng

VNCQMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng, hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS với 3 quầy, 1 màn hiển thị trung tâm LCD 32 inch...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

VNCQMS hoàn thiệt việc sản xuất, hệ thống xếp hàng tự động cho nhà máy Cám Việt Phương - KCN Đồng Văn 1 - Hà Nam Hệ thống bao gồm 2 phần 1/ Phần xuất kho - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử ...