Doanh nghiệp

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng gọi xe tự động cho nhà máy thức ăn RTD Hưng Yên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng gọi xe tự động cho nhà máy thức ăn RTD Hưng Yên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng gọi xe tự động cho nhà máy thức ăn RTD Hưng Yên 


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA OTO Lào Cai

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA OTO Lào Cai

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA OTO Lào Cai  Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm độc lập - 03 bàn gọi số thứ tự - 03 nàm hiển thị số ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA Ô TÔ Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA Ô TÔ Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA Ô TÔ Bắc Ninh với 6 quầy dịch vụ, hệ thống bao gồm - 1 bộ xử lý trung tâm - 6 bàn gọi số thứ tự - 6 nàm hiển thị tại quầy - 1 máy in số thứ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội

VNC-QMS hoàn thành việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội địa chỉ 148 Nguyễn Khánh Toàn, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự VNC-PR2 - 01 ...


Nhà Máy APPE JV Việt Nam

Nhà Máy APPE JV Việt Nam

VNC sản xuất, cung cấp giải pháp xếp xe xuất nhập hàng cho Nhà Máy APPE JV Việt Nam bằng hệ thống xếp hàng tự động Hệ thống báo gọi oto vào kho xuất hàng với các thiết bị sau - 01 máy in số thứ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm HP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm HP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm HP Hà Nội và TP Hồ Chính Minh Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 01 bộ xử ...


Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động Cty Cty ORGANO GOLD

Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động Cty Cty ORGANO GOLD

Bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động Cty Cty ORGANO GOLD  Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 02 ...


VNC cho LG Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động

VNC cho LG Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động

VNC cho LG Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động phục vụ quản bá thương hiệu hàng năm


SONY VAIO Việt Nam

SONY VAIO Việt Nam

Hàng năm VNC cho SONY VAIO Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động để đối tác làm chương trình tri ân khách hàng với hệ thống nhiều quầy và nhiều chức năng


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận đặt xuất ăn rạp chiếu phim Quốc Gia - Hà Nội

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận đặt xuất ăn rạp chiếu phim Quốc Gia - Hà Nội

VNC cung cấp giải pháp báo gọi xuất ăn tự động cho Rạp chiếu phim Quốc Gia 87 Láng Hạ - Hà Nội - 01 bộ sử lý trung tâm - 01 bộ gọi phiếu tự động - 02 nàm hiển thị trung tâm kích thướng ...


Lắp đặt, cài đặt máy lấy số thứ tự trọn bộ cho tiệm vàng Sỹ Hoàng - Hàng Bạc - Hà Nội

Lắp đặt, cài đặt máy lấy số thứ tự trọn bộ cho tiệm vàng Sỹ Hoàng - Hàng Bạc - Hà Nội

VNC lắp đặt máy in số thứ tự cho tiệm vàng Sỹ Hoàng với 4 dịch vụ


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho quầy giao dịch website mua chung miền bắc

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho quầy giao dịch website mua chung miền bắc

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho mua chung miền bắc Sử dụng hệ thống xếp hàng tự động mở rộng - 01 bộ điều khiển trung tâm - 03 quầy phục vụ gồm 03 bàn gọi phiều tại quầy và 03 nàm ...