Ngân hàng

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động 03 chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động 03 chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động 03 chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 - 03 phần mềm xếp hàng tự động VNC QMS ...


Hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội

Hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội

VNC QMS Hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng VNC QMS SOFT tại Vietinbank Đông Anh

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng VNC QMS SOFT tại Vietinbank Đông Anh

VNC QMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động sử dụng VNC QMS SOFT tại Vietinbank Đông Anh - Hà Nội Hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT và Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng LCD bao gồm - 01 Kiosk ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Ngân Hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên

VNCQMS SOFT hoàn thiện cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Ngân Hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên

VNCQMS SOFT hoàn thiện cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Ngân Hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên, hệ thống sử dụng phần mềm xếp hàng tự động VNCQMS SOFT với 7 nhân viên làm việc, sử dụng bàn ...


VNC-QMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Bắc Giang

VNC-QMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Bắc Giang

VNC-QMS hoàn thành việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 9 quầy giao dịch Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Giang (Vietinbank Bắc Giang) Hệ thống bao gồm - 01 máy ...


Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Nam Thăng Long

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Nam Thăng Long

VNC-QMS Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ngân hàng Vietinbank Nam Thăng Long Hệ thống bao gồm - 02 máy in số thứ tự dạng Kiosk - 02 bộ xử lý trung tâm - 12 bàn gọi số thứ ...


Chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 

Chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 

Chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN  Hoàn thiện máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 


Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông

Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông

VNC hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông