Ngân hàng

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 2 PGD ngân hàng đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hậu Giang

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 2 PGD ngân hàng đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hậu Giang

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 2 PGD ngân hàng đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hậu Giang Hệ thống bao gồm: 02 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Ân Thi - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Ân Thi - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Ân Thi - CN Vietinbank bắc Hưng Yên Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - Máy in nhiệt cắt ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Văn Lâm - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Văn Lâm - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

Ngày 11/3/2023, VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Văn Lâm - CN Vietinbank bắc Hưng Yên Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Văn Giang - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Văn Giang - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

Ngày 10/3/2023, VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Văn Giang - CN Vietinbank bắc Hưng Yên Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Khoái Châu - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Khoái Châu - CN Vietinbank bắc Hưng Yên

Ngày 9/3/2023, VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho pgd Khoái Châu - CN Vietinbank bắc Hưng Yên Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Trần Nguyên Hãn CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Trần Nguyên Hãn CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Trần Nguyên Hãn CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - Máy in nhiệt cắt giấy ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Vĩnh Bảo CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Vĩnh Bảo CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Vĩnh Bảo CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự động, ...


VNC hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại chi nhánh Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại chi nhánh Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại chi nhánh Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự dạng đứng Kiosk VNC PR3.1 - Kích thước: 610mm x ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Hai Bà Trưng CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Hai Bà Trưng CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động PGD Hai Bà Trưng CN Viettinbank Lê Chân - Hải Phòng Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 Máy in nhiệt cắt giấy tự ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Kim Ngưu - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Kim Ngưu - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 12/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Kim Ngưu - Chi nhánh Đông Hà Nội - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ trên ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Phú Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Phú Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 09/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Phú Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thủ Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thủ Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 07/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thủ Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ ...