Ngân hàng

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Tiên Sơn - PGD Yên Phong - Bắc Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Tiên Sơn - PGD Yên Phong - Bắc Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Tiên Sơn - PGD Yên Phong - Bắc Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Tiên Sơn - PGD Đồng Nguyên - Bắc Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Tiên Sơn - PGD Đồng Nguyên - Bắc Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Tiên Sơn - PGD Đồng Nguyên - Bắc Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động 03 PGD Agribank chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động 03 PGD Agribank chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động 03 PGD Agribank Sóc Sơn. 3 PGD Tiền Phong, PGD Đại Thịnh và PGDThạch Đà thuộc chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội, hệ ...


VNC hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho chi nhánh ngân hàng BIDV bắc Hà Nội

VNC hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho chi nhánh ngân hàng BIDV bắc Hà Nội

VNC hoàn thành sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho chi nhánh ngân hàng BIDV bắc Hà Nội Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng ...


VNC hoàn thành sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại CN Vietinbank Đông Anh

VNC hoàn thành sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại CN Vietinbank Đông Anh

VNC hoàn thành sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm xếp hàng tự động VNC QMS SOFT tại chi nhánh Vietinbank Đông Anh - Hà Nội Hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT và Kiosk ...


VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho CN ngân hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho CN ngân hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho CN ngân hàng Agribank Võ Nhai - Thái Nguyên, hệ thống sử dụng phần mềm xếp hàng tự động VNCQMS SOFT với 7 nhân viên làm việc, sử dụng bàn ...


VNC-QMS Hoàn thành sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho chi nhánh Vietinbank Bắc Giang

VNC-QMS Hoàn thành sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho chi nhánh Vietinbank Bắc Giang

VNC-QMS Hoàn thành sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho chi nhánh Vietinbank Bắc Giang, hệ thống có 9 quầy giao dịch Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Giang ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Nam Thăng Long

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Nam Thăng Long

VNC-QMS sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho chi nhánh ngân hàng Vietinbank Nam Thăng Long Hệ thống bao gồm; - 02 máy in số thứ tự dạng Kiosk Kích thước: 410mm x ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng đến, và tự nhấn chọn trên bàn phím lấy số hay nhân ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương CN Hà Đông

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương CN Hà Đông

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PPR1 cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hà Đông Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ ...