Có 2 loại nàm hiển thị số thứ tự sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT

1. Màn hiển thị số thứ tự trung tâm

 • Màn hiển thị trung tâm sử dụng LCD cho hệ thống xếp hàng tự động VNC-SOFT
 • Kích thước do khách hàng lựa chọn và tùy từng khu vực, có thể từ 32 inch, 50 inch...
 • Nếu là Smart TV thì không cần kết nối với máy tính và có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống để hiển thị số thứ tự
 • Nếu là Tivi thông thường thì kết nối với PC qua VGA, HDMI... để hiển thị thông tin lên màn hình
 • Hiển thị số vé, số quầy
 • Dòng thông báo
 • Video quảng cáo
 • Phát âm thanh mời số tự động
 • Vận hành trên nền Window XP,7,10

Image Alt

2. Màn hiển thị số thứ tự tại quầy

 • Màn hình báo số theo từng quầy
 • Hiển thị hình ảnh, tên nhân viên tại quầy giao dịch
 • Kết nối với phần mềm VNC QMS SOFT qua Ethernet hoặc Wifi.
 • Dùng APP hoặc công nghệ HTML5 để hiển thị
 • Hiển thị số thứ tự, số quầy, . .
 • Tên quầy, số quầy
 • Dòng thông báo
 • Vận hành trên nền Windows 7, Windows 10....

Một số hình ảnh tham khảo;

Image Alt

Image Alt

Image Alt

Thiết bị hiển thị số thứ tự (bàn) tại quầy giao dịch VNC-DL3

Hệ thống xếp hàng tự động VNC-SOFT cho phép có thể hiển thị số thứ tự trên LCD, hoặc trên LED

- Hiển thị số thứ tự trên các thiết bị thông minh kết nối không dây

Sử dụng các thiết bị hiển thông minh để hiển thị số thứ tự tư Smart phone, Tablet....các thiết bị hiển thị số này kết nối không dây vào hệ thống chung, trên màn này hiển thị số thứ tự đang đón tiếp và thông tin quầy, cửa đón tiếp

Image Alt

Image Alt

- Hiển thị số thứ tự trên LCD từ 10 inch trở lên

Image Alt

Image Alt


Thắc mắc/Góp ý sản phẩm