Với hệ thống xếp hàng tự động VNC-SOFT Quý khách hàng có thể sử dụng bàn phím của PC tại vị trí của nhân viên sử dụng hoặc có thể sử dụng bàn phím ảo của của các thiết bị Smart khác

Sự khách biệt của hệ thống gọi số sử dụng phần mềm VNCSOFT chính là;

- Sử dụng công nghệ web cloud, tức là sử dụng địa chỉ truy cập từ trình duyệt, với mỗi nhân viên 1 tài khoản khác nhau để dễ dàng thống kê báo cáo..

- Có thể gọi hộ số thứ tự cho quầy khác chỉ với 1 click

- Có thể chuyển được số thứ tự cho quầy khác, phòng ban khác với 1 click

- Sử dụng được tất cả các thiết bị di động smart, Tablet, bàn phím máy tính... để làm bàn gọi số

- Có thể tự động gọi lại số thứ tự mà đã lấy số mà qua lượt chưa được phục vụ chỉ với 1 click...

Sử dụng bàn phím của thiết bị PC, Smart phone...

- Giao diện gọi số trên PC

Image Alt

- Giao diện gọi số thứ tự trên Smart phone, Tablet..

Image Alt

Image Alt


Thắc mắc/Góp ý sản phẩm