Danh sách khách hàng trang 3

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Tiên Sơn - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Tiên Sơn - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Tiên Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa công an huyện Thanh Liêm - Hà Nam

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa công an huyện Thanh Liêm - Hà Nam

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa công an huyện Thanh Liêm - Hà Nam Hệ thống bao gồm: 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - Máy in ...


VNC hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk lấy số thứ tự cho 14 quầy thuộc bộ phận một cửa UBND tx Vĩnh An, H Vĩnh Cửu, T Đồng Nai

VNC hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk lấy số thứ tự cho 14 quầy thuộc bộ phận một cửa UBND tx Vĩnh An, H Vĩnh Cửu, T Đồng Nai

VNC hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk lấy số thứ tự cho 14 quầy thuộc bộ phận một cửa UBND tx. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng công dân tại bộ phận một cửa xã Quang Châu - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng công dân tại bộ phận một cửa xã Quang Châu - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá mức độ hài lòng công dân tại bộ phận một cửa xã Quang Châu - huyện Việt Yên - Bắc Giang Hệ thống bao gồm; + 4 Tablet sử dụng ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Quang Châu - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Quang Châu - huyện Việt Yên - Bắc Giang

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa xã Quang Châu - huyện Việt Yên - Bắc Giang Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT huyện Đak Tô - tỉnh Kontum

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT huyện Đak Tô - tỉnh Kontum

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT huyện Đak Tô - tỉnh Kontum Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa CATP Hải Phòng

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa CATP Hải Phòng

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa CATP Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 01 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  VNC-PR3.1 Kích thước: 630mm x ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động TTHCC Huyện Kim Sơn - Ninh Bình Hệ thống bao gồm - 02 Trụ Kiosk lấy số thứ tự  VNC-PR3.1 Kích thước: 630mm x ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK MEDIC - Bình Dương giai đoạn 2

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK MEDIC - Bình Dương giai đoạn 2

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK MEDIC - Bình Dương giai đoạn 2 Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự Nam Trực - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự Nam Trực - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự Nam Trực - Nam Định Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá chất lượng phục vụ tại bộ phận 1 cửa tại xã Đan Phượng, UBND huyện Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá chất lượng phục vụ tại bộ phận 1 cửa tại xã Đan Phượng, UBND huyện Đan Phượng - Hà Nội

 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá chất lượng phục vụ tại bộ phận 1 cửa tại xã Đan Phượng, UBND huyện Đan Phượng - Hà Nội Hệ thống xếp hàng tự ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 2 PGD ngân hàng đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hậu Giang

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 2 PGD ngân hàng đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hậu Giang

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 2 PGD ngân hàng đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hậu Giang Hệ thống bao gồm: 02 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - ...