Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu ...


VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho TTYT huyện NA RÌ - BẮC KẠN

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho TTYT huyện NA RÌ - BẮC KẠN

VNC QMS sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho TTYT huyện NA RÌ - BẮC KẠN Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ ...


VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

VNC hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Ngày 12/12/2019,  VNC hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT huyện Đầm Hà - Quảng Ninh Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC QMS hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho bệnh viện Phổi Thanh Hóa

VNC QMS hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho bệnh viện Phổi Thanh Hóa

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho Bệnh viện Phổi Thanh Hóa Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi ...


VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng đến, và ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại khoa xạ lồng ngực - bệnh viện K Tân Triều

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại khoa xạ lồng ngực - bệnh viện K Tân Triều

Ngày 23/11/2019, VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại khoa xạ lồng ngực - bệnh viện K Tân Triều Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh - Lào Cai

VNC sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh - Lào Cai

Ngày 20/11/2019 VNC sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh - Lào Cai Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho phòng xét nghiệm 98 - TP. Nam Định

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho phòng xét nghiệm 98 - TP. Nam Định

VNC sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 cho phòng xét nghiệm 98 - TP. Nam Định, Địa chỉ số 98 đường Mạc Thị Bưởi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho TTYT huyện Gò Quao - Kiên Giang

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho TTYT huyện Gò Quao - Kiên Giang

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho TTYT huyện Gò Quao - Kiên Giang Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho BV chỉnh hình & phục hồi chức năng Cần Thơ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho BV chỉnh hình & phục hồi chức năng Cần Thơ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho BV chỉnh hình & phục hồi chức năng Cần Thơ Máy in số thứ tự VNCPR1 thông số như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Quảng Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Quảng Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Y Dược Cổ Truyền Quảng Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; Hệ thống bao gồm - 03 máy in số thứ tự dạng kiosk ...