Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn

VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn

Ngày 15/03/2021, VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn 5 Kiosk lấy số thứ tự có cấu hình như sau; Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 2 dịch vụ tương ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ Kích thước: 410mm x 1.410mm (ngang x cao) Chất liệu: bằng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng

Ngày 23/11/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK Biên Hoà - Đồng Nai

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK Biên Hoà - Đồng Nai

Ngày 29/6/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK Biên Hoà - Đồng Nai Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho BS chuyên khoa nhi Nguyễn Thị Hồng Anh - Kiên Giang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho BS chuyên khoa nhi Nguyễn Thị Hồng Anh - Kiên Giang

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất máy in số VNC PR1 cho BS chuyên Khoa Nhi Nguyễn Thị Hồng Anh - Kiên Giang Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự - Hải Hậu - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự - Hải Hậu - Nam Định

Sau khi lấy máy lấy số thứ tự VNCPR1 vào năm 2017, PKĐK đình cự lại đầu tư lần 2 máy in số cho phòng khám mới, ngày 25/6/2020,  VNC hoàn thiện sản xuất máy in số để bàn VNC PR1 cho PKĐK Đình Cự - Hải ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám đa khoa Thanh Bình - Hải Dương

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám đa khoa Thanh Bình - Hải Dương

Ngày 24/06/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNCPR1 lần 2 cho phòng cận lâm sàng - phòng khám đa khoa Thanh Bình - Hải Dương Máy in số thứ tự dạng để bàn với 3 phím chức năng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12 Máy in số thứ tự dạng để bàn với 2 phím chức năng tương ứng với 2 dịch vụ trên mặt lấy số cảm ứng, cấu ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp ...


VNC sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình

VNC sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình

VNC QMS sản xuất máy in số thứ tự ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng ...