Bệnh viện, trung tâm y tế

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam Kioks lấy số có cấu hình như sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 22 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ ...


VNC hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

Ngày 03/12/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ Kioks lấy số có cấu hình như sau; Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho pk chất lượng cao Tâm Phúc, Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR1 cho pk chất lượng cao Tâm Phúc, Nam Định

Ngày 20/09/2021, VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự VNC PR1 cho pk chất lượng cao Tâm Phúc, Nam Định Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho bệnh viện đa khoa Đồng Nai - khoa khám bệnh

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho bệnh viện đa khoa Đồng Nai - khoa khám bệnh

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho khoa khám bệnh - bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Khoa khám bệnh Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC sản xuất cung cấp máy in số thứ tự dạng Kiosk cho BV Dịch Tễ TW

VNC sản xuất cung cấp máy in số thứ tự dạng Kiosk cho BV Dịch Tễ TW

VNC sản xuất cung cấp máy in số thứ tự dạng Kiosk cho BV Dịch Tễ TW, Cấu hình Kiosk lấy số như sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích thước: 630mm x 1.410mm (ngang x ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại viện nghiên cứu y dược học quân sự - học viện quân y

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại viện nghiên cứu y dược học quân sự - học viện quân y

Ngày 17/3/2021, VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại viện nghiên cứu y dược học quân sự - học viện quân y, hệ thống bao gồm các thiết bị;' - 01 Kiosk lấy số thứ ...


VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn

VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn

Ngày 15/03/2021, VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn 5 Kiosk lấy số thứ tự có cấu hình như sau; Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 2 dịch vụ tương ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ Kích thước: 410mm x 1.410mm (ngang x cao) Chất liệu: bằng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng

Ngày 23/11/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK Biên Hoà - Đồng Nai

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK Biên Hoà - Đồng Nai

Ngày 29/6/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho BVĐK Biên Hoà - Đồng Nai Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu số ...