Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại sở giao thông Hà Nội

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại sở giao thông Hà Nội

 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng hoàn toàn không dây tại Sở Giao Thông Hà Nội Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu ...


VNC SOFT sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng cho huyện Krông ana - Đắk Lắk

VNC SOFT sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng cho huyện Krông ana - Đắk Lắk

VNC SOFT sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng cho huyện Krông ana - Đắk Lắk Ngày 14/07/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá ...


VNC sản xuất, hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC sản xuất, hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC sản xuất, hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 màn cảm ứng 15 inch Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk, kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk, kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh

Ngày 25/06/2020 VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh  - Máy in số thứ tự dạng Kiosk có cấu hình như sau Kiosk lấy số thứ tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất kiosk tra cứu thông tin tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất kiosk tra cứu thông tin tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Kiosk tra cứu thông tin VNC-K  Thông tin kiosk tra cứu thông tin như ...


VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp kiosk tra cứu thông tin cho trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp kiosk tra cứu thông tin cho trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

VNC hoàn thiện sản xuất cung cấp kiosk tra cứu thông tin cho trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, cấu hình Kiosk tra cứu như sau; - 02 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh  Bến Tre

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh  Bến Tre

Ngày 24/04/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, hệ thống sử dụng phần mềm xếp hàng tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn VNCPR1cho đại lý cấp tại Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn VNCPR1cho đại lý cấp tại Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1cho đại lý cấp tại Hải Phòng Máy in số thứ tự dạng để bàn cấu hình như sau; Tự động in phiếu số thứ tự xếp hàng khi khách hàng ...


VNC hoàn thiện sản xuất kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

VNC hoàn thiện sản xuất kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

VNC hoàn thiện sản xuất kiosk tra cứu thông tin ký hiệu VNC-K tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - tỉnh KONTUM Kiosk tra cứu thông tin cấu hình như sau: - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 ...


VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum

VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum

Ngày 09/01/2020, VNC sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự ...


VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại huyện Măng Đen - tỉnh Kontum

VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại huyện Măng Đen - tỉnh Kontum

Ngày 08/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Măng Đen - tỉnh Kontum Hệ thống bao gồm; - ...