Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Thanh Trì - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày 05/10/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Huyện Thanh Trì - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Sơn Tây - Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Sơn Tây - Hà Nội

Ngày 04/10/2021, VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Sơn Tây - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HĐND - UBND huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HĐND - UBND huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa thuộc HĐND - UBND huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum,  hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 8 dịch vụ trên mặt ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR 1 cho UBND xã Xào Báy - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR 1 cho UBND xã Xào Báy - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR 1 cho bộ phận một cửa thuộc UBND xã Xào Báy - Hòa Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR 1 cho UBND xã Nam Thượng - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR 1 cho UBND xã Nam Thượng - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho bộ phận một của thuộc UBND xã Nam Thượng - Hòa Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR 1 cho UBND xã Bình Sơn - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR 1 cho UBND xã Bình Sơn - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR 1 cho bộ phận một cửa UBND xã Bình Sơn - Hòa Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự động in phiếu ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR 1 cho UBND xã Nuông Dặm - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR 1 cho UBND xã Nuông Dặm - Hòa Bình

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR 1 cho bộ phận một cửa thuộc UBND xã Nuông Dặm - Hòa Bình Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Ea Kar tỉnh Daklak

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Ea Kar tỉnh Daklak

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa thuộc ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Daklak Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai Hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho đại lý tại Hải Phòng - cấp tại cảng Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho đại lý tại Hải Phòng - cấp tại cảng Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho đại lý tại Hải Phòng - cấp tại cảng Hải Phòng. hệ thống bao gồm các thiết bị sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Văn Bàn - Lào Cai

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Văn Bàn - Lào Cai

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa thuộc ubnd huyện Văn Bàn - Lào Cai Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Thanh Miện - Hải Dương

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Thanh Miện - Hải Dương

Ngày 10/5/2021, VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Thanh Miện - Hải Dương Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 ...