Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho cục viễn thông - bộ thông tin và truyền thông

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho cục viễn thông - bộ thông tin và truyền thông

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho cục viễn thông - Bộ thông tin và truyền thông Hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự dạng đứng VNCPR2 với 3 dịch vụ trên mặt ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

Ngày 06/03/3021, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng để bàn thứ 2 VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa CA quận Hoàn Kiếm Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa CA quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngày 21-2-2021, VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa công an quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn cảm ứng ...


VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại ubnd phường Bình Tân - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại ubnd phường Bình Tân - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại ubnd phường Bình Tân - LAGI - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại xã Phước Lộc - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại xã Phước Lộc - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại xã Phước Lộc - LAGI - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị sau; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Phường Tân An - TX. LAGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Phường Tân An - TX. LAGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Phường Tân An - TX. LaGi tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1  Tự ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Phước - tx. LaGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Phước - tx. LaGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Phước - tx. LAGi - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1  Tự ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND xã Tân Hải - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND xã Tân Hải - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND xã Tân Hải - LAGI - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1  Tự động in ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Bình - LAGI - Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Bình - LAGI - Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Bình - LAGI tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ trên ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá sự hài lòng tại UBND TX Sơn Tây Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá sự hài lòng tại UBND TX Sơn Tây Hà Nội

Ngày 17/08/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá sự hài lòng tại UBND TX Sơn Tây Hà Nội, hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS SOFT và kết nối không ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX LaGi - Phan Thiết

VNC QMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX LaGi - Phan Thiết

VNC QMS hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX LaGi - Phan Thiết - 01 máy in lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 9 phím bấm cảm ứng Máy in nhiệt cắt giấy tự động, ...