Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt kiosk tra cứu thông tin, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại ubnd tp Tam Điệp

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt kiosk tra cứu thông tin, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại ubnd tp Tam Điệp

Ngày 04/05/2022, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt kiosk tra cứu thông tin, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại ubnd thành phố Tam Điệp - Ninh Bình, hệ thống bao gồm các thiết ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND huyện Gia Bình

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND huyện Gia Bình

Ngày 27/4/2022, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Gia Bình, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ với 11 quầy bao gồm các thiết bị - 11 ...


VNC hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

VNC hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/2/2022, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh, hệ thống bao gồm - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS ...


VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Ngày 10/2/2022, VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 14 phím cảm ứng Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

Ngày 29/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế, hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 30/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống với 13 quầy cụ thể; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 28/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống bao gồm; - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An

Ngày 02/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn ...


VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

Ngày 15/11/2021, VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương hệ thống bao gồm: - 01 máy in số thứ tự VNC ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm TP - Hà Nội

Ngày 18/10/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm phố Đinh Tiên Hoàng -  TP Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; Hệ thống bao gồm các ...


VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 09/10/2021,  VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Hệ thống bao gồm các thiết ...


VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/10/2021, VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, kiosk tra cứu thông tin tại xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Hệ thống bao gồm các thiết ...