Cty bên mình đang cần hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên. Xin vui lòng cho biết thêm về sản phẩm. Cảm ơn !

Hỏi: Cty bên mình đang cần hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên. Xin vui lòng cho biết thêm về sản phẩm. Cảm ơn !

Nguyễn Văn Thanh, 23/01/2019


Trả lời:

Chào anh!

Anh tham khảo tính năng chi tiết tại Links (http://hethongxephangtudong.net/showcat/he-thong-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-vnc-soft.html)

Sản phẩm đánh giá chất lượng phục vụ của VNC QMS SOFT được chia thành 2 loại

- Loại 1 đánh giá cho từng nhân viên và đặt tại bàn của nhân viên đó, sử dụng Smartphone hoặc Tablet để đánh giá

Image Alt

- Loại 2: đánh giá tổng thể bao gồm đánh giá cơ quan, phòng ban và cá nhân công ty sử dụng màn cảm ứng từ 15 inch trở lên

Image Alt

Image Alt

VNC QMS

Thắc mắc/Bình luận

Hệ thống đang tải bình luận. Vui lòng chờ trong giây lát...


Xem thêm