Ngân hàng

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Phú Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Phú Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 09/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Phú Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thủ Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thủ Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 07/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thủ Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Nam Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Nam Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 06/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Nam Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đức Giang - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đức Giang - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 03/04/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đức Giang - Chi nhánh Đông Hà Nội - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ trên ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thanh Am - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thanh Am - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 05/4/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Thanh Am - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Yên Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Yên Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 30/3/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Yên Thịnh - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Ninh Hiệp - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Ninh Hiệp - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 29/3/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Ninh Hiệp - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đông Đô - chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đông Đô - chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 26/3/2022, VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đông Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại ngân Hàng Vietinbank chi nhánh bắc Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại ngân Hàng Vietinbank chi nhánh bắc Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại ngân Hàng Vietinbank chi nhánh bắc Phú Thọ Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn vncpr1 tại PGD SACOMBANK ỨNG HÒA - THƯỜNG TÍN

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn vncpr1 tại PGD SACOMBANK ỨNG HÒA - THƯỜNG TÍN

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu vncpr1 tại PGD SACOMBANK ỨNG HÒA - THƯỜNG TÍN Máy in số thứ tự dạng để bàn với 2 phím chức năng tương ứng với 2 dịch vụ cấu hình như ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Nam Thăng Long - PGD Mễ Trì

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Nam Thăng Long - PGD Mễ Trì

Ngày 21/11/2019, VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho CN Vietinbank Nam Thăng Long - PGD Mễ Trì Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Nam Tiên Sơn - Bắc Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Nam Tiên Sơn - Bắc Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Vietinbank Tiên Sơn - PGD Nam Tiên Sơn - Bắc Ninh, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ ...