Danh sách khách hàng trang 9

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho tập đoàn Viettel sử dụng lấy số cho tiêm chủng Covid

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn cho tập đoàn Viettel sử dụng lấy số cho tiêm chủng Covid

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNCPR1 cho tập đoàn Viettel sử dụng lấy số cho tiêm chủng Covid Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Ea Kar tỉnh Daklak

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Ea Kar tỉnh Daklak

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa thuộc ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Daklak Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai

VNC QMS SOFT sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai Hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho bệnh viện đa khoa Đồng Nai - khoa khám bệnh

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho bệnh viện đa khoa Đồng Nai - khoa khám bệnh

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho khoa khám bệnh - bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Khoa khám bệnh Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho đại lý tại Hải Phòng - cấp tại cảng Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho đại lý tại Hải Phòng - cấp tại cảng Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho đại lý tại Hải Phòng - cấp tại cảng Hải Phòng. hệ thống bao gồm các thiết bị sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Văn Bàn - Lào Cai

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ubnd huyện Văn Bàn - Lào Cai

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa thuộc ubnd huyện Văn Bàn - Lào Cai Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC sản xuất cung cấp máy in số thứ tự dạng Kiosk cho BV Dịch Tễ TW

VNC sản xuất cung cấp máy in số thứ tự dạng Kiosk cho BV Dịch Tễ TW

VNC sản xuất cung cấp máy in số thứ tự dạng Kiosk cho BV Dịch Tễ TW, Cấu hình Kiosk lấy số như sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích thước: 630mm x 1.410mm (ngang x ...


VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Thanh Miện - Hải Dương

VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Thanh Miện - Hải Dương

Ngày 10/5/2021, VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Thanh Miện - Hải Dương Hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho cục viễn thông - bộ thông tin và truyền thông

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho cục viễn thông - bộ thông tin và truyền thông

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho cục viễn thông - Bộ thông tin và truyền thông Hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự dạng đứng VNCPR2 với 3 dịch vụ trên mặt ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại ngân Hàng Vietinbank chi nhánh bắc Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại ngân Hàng Vietinbank chi nhánh bắc Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại ngân Hàng Vietinbank chi nhánh bắc Phú Thọ Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại viện nghiên cứu y dược học quân sự - học viện quân y

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại viện nghiên cứu y dược học quân sự - học viện quân y

Ngày 17/3/2021, VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại viện nghiên cứu y dược học quân sự - học viện quân y, hệ thống bao gồm các thiết bị;' - 01 Kiosk lấy số thứ ...


VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn

VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn

Ngày 15/03/2021, VNC hoàn thiện sản xuất 5 kiosk lấy số thứ tự màn 23.8 inch vncpr3 tại bệnh viện Đa khoa - Xanh Pôn 5 Kiosk lấy số thứ tự có cấu hình như sau; Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng ...