Danh sách khách hàng trang 10

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự thứ 2 VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

Ngày 06/03/3021, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng để bàn thứ 2 VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho công an huyện Bến Lức - Long An Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...


VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa CA quận Hoàn Kiếm Hà Nội

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa CA quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngày 21-2-2021, VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa công an quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn cảm ứng ...


VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại ubnd phường Bình Tân - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại ubnd phường Bình Tân - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại ubnd phường Bình Tân - LAGI - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại xã Phước Lộc - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại xã Phước Lộc - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại xã Phước Lộc - LAGI - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị sau; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Phường Tân An - TX. LAGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Phường Tân An - TX. LAGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Phường Tân An - TX. LaGi tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1  Tự ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Phước - tx. LaGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Phước - tx. LaGi - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Phước - tx. LAGi - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1  Tự ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND xã Tân Hải - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND xã Tân Hải - LAGI - tỉnh Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND xã Tân Hải - LAGI - tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1  Tự động in ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Bình - LAGI - Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Bình - LAGI - Bình Thuận

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Xã Tân Bình - LAGI tỉnh Bình Thuận, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ trên ...


VNC hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động - trung tâm y tế huyện Tân Sơn - Phú Thọ, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 2 dịch vụ tương ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự dạng kiosk ký hiệu vnc pr3 cho trung tâm y tế huyện Cẩm Khê - Phú Thọ Kích thước: 410mm x 1.410mm (ngang x cao) Chất liệu: bằng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng

Ngày 23/11/2020, VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho phòng khám nhi Bác Sỹ Nguyên - Hải Phòng Máy in số thứ tự dạng để bàn với 1 phím chức năng cấu hình như sau; Tự ...