Danh sách khách hàng trang 10

VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile

VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile

Ngày 17/12/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile - Hà Nội - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 4 dịch vụ tương ứng với 4 phím bấm cảm ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam Kioks lấy số có cấu hình như sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 22 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ ...


VNC hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

Ngày 03/12/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ Kioks lấy số có cấu hình như sau; Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An

Ngày 02/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn ...


VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

Ngày 15/11/2021, VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương hệ thống bao gồm: - 01 máy in số thứ tự VNC ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai

Ngày 22/10/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai, hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ trên mặt ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm TP - Hà Nội

Ngày 18/10/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm phố Đinh Tiên Hoàng -  TP Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; Hệ thống bao gồm các ...


VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 09/10/2021,  VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Hệ thống bao gồm các thiết ...


VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/10/2021, VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, kiosk tra cứu thông tin tại xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Hệ thống bao gồm các thiết ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Hà Đông - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Hà Đông - Hà Nội

Ngày 06/10/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Hà Đông - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Thanh Trì - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày 05/10/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Huyện Thanh Trì - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 ...