Danh sách khách hàng trang 10

VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Ngày 10/2/2022, VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 14 phím cảm ứng Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

Ngày 29/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế, hệ thống bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 30/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống với 13 quầy cụ thể; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 28/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống bao gồm; - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile

VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile

Ngày 17/12/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile - Hà Nội - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk với 4 dịch vụ tương ứng với 4 phím bấm cảm ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam Kioks lấy số có cấu hình như sau; - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 22 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ ...


VNC hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

VNC hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

Ngày 03/12/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ Kioks lấy số có cấu hình như sau; Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 24 inch Kích ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An

Ngày 02/12/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND huyện Cần Đước - Long An hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn màn ...


VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

Ngày 15/11/2021, VNC QMS hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương hệ thống bao gồm: - 01 máy in số thứ tự VNC ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai

Ngày 22/10/2021, VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai, hệ thống bao gồm; - 01 máy lấy số thứ tự để bàn VNCPR1 với 1 dịch vụ trên mặt ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm TP - Hà Nội

Ngày 18/10/2021, VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện trung tâm phố Đinh Tiên Hoàng -  TP Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; Hệ thống bao gồm các ...