Tôi cần tư vấn để mua 01 máy in số thứ tự và 03 máy đánh giá độ hài lòng. đề nghị đơn vị tư vấn dùm, xin cảm ơn

Hỏi: Tôi cần tư vấn để mua 01 máy in số thứ tự và 03 máy đánh giá độ hài lòng. đề nghị đơn vị tư vấn dùm, xin cảm ơn

Hùng, 22/11/2021


Trả lời:

Vâng ạ, cảm ơn anh!

Thắc mắc/Bình luận

Hệ thống đang tải bình luận. Vui lòng chờ trong giây lát...


Xem thêm