Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCSOFT Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 bộ phận phòng ban


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh hệ thống với 2 quầy, sử dụng phần mềm VNCQMS SOFT


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

VNC QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả  


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

VNC QMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp giải pháp hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số sử dụng phần mềm VNC SOFT - 03 phần mềm ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 09 bàn gọi số thứ tự - 09 màn hiển thị số thứ ...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định

VNCQMS vừa hoàn thành việc cung cấp lắp đặt, sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 màn ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bảo Hiểm TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bảo Hiểm TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bảo Hiểm TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang hệ thống bao gồm - 01 cây lấy số dạng Kiosk - 01 Bộ xử lý trung tâm độc lập - 05 bàn gọi số thứ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động TT Hành Chính Công Tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động TT Hành Chính Công Tỉnh Vĩnh Phúc

Vào ngày 29/12/2017 VNC-QMS chính thức bàn giao hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống phục vụ cho 22 sở  ban ngành với 45 quầy đón tiếp công ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trụ ở tiếp công dân tỉnh lào cai

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trụ ở tiếp công dân tỉnh lào cai

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trụ ở tiếp công dân tỉnh Lào Cai hệ thống bao gôm - 1 máy lấy số thứ tự tích hợp phần mềm điều khiển - 1 bàn gọi số thứ tự - 1 màn hiển thị ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên

VNC-QMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Hệ thống bao gồm các thiết bị - 1 máy lấy số dạng Kiosk ...


VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Hải Hậu

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Hải Hậu

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Hải Hậu  Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số thứ tự - 03 màn hiển thị tại ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại trung tâm hành chính công huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại trung tâm hành chính công huyện Gia Bình - Bắc Ninh

VNC-QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm hành chính công huyện Gia Bình - Bắc Ninh hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk - 01 bộ xử lý trung tâm - 14 bàn gọi số ...