Danh sách khách hàng trang 7

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự độc lập ký hiệu VNCPR1 cho bệnh viện mắt Quốc Tế DND


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh KONTUM, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT và các thiết bị - 20 Tablet 7 inch hiển thị giao diện đánh giá chất ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh KONTUM

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh KONTUM, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT và các thiết bị - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 23 inch, CPU Core i5, ram ...


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho Phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho Phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 cho Phòng khám chuyên khoa và tiêm chủng - Móng Cái


VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng điện tim, điện não tại BV Quân Y 109 VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - ...


VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng XQUANG, CT SCANNER tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 - 01 bộ xử lý trung tâm 10 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng Nội soi tiêu hóa, Siêu Âm tại BV Quân Y 109

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng Nội soi tiêu hóa, Siêu Âm tại BV Quân Y 109

VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động phòng Nội soi tiêu hóa, Siêu Âm tại BV Quân Y 109, hệ thống bao gồm - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 - 01 bộ xử lý trung ...


VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng Kiosk lấy số VNC PR1 tại UBND TP Lạng Sơn

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng Kiosk lấy số VNC PR1 tại UBND TP Lạng Sơn

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động sử dụng Kiosk lấy số VNC PR1 tại UBND TP Lạng Sơn, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự màn cảm ứng 15 inch VNC PR1 - 01 phần mềm xếp hàng tự ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động 03 chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động 03 chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động 03 chi nhánh Agribank Sóc Sơn - Hà Nội, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR1 - 03 phần mềm xếp hàng tự động VNC QMS ...


Hoàn thiện máy in số VNC PR1 cho PKĐK 153 - Thái Sơn - TP Tuyên Quang

Hoàn thiện máy in số VNC PR1 cho PKĐK 153 - Thái Sơn - TP Tuyên Quang

VNC QMS Hoàn thiện máy in số VNC PR1 cho PKĐK 153 - Thái Sơn - TP Tuyên Quang


VNC hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng, đánh giá chất lượng tại bộ phận một cửa TP Hải Dương

VNC hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng, đánh giá chất lượng tại bộ phận một cửa TP Hải Dương

VNC hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng, đánh giá chất lượng tại bộ phận một cửa TP Hải Dương Ngày 08 tháng 06 năm 2019 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại 2 kho hàng TIKI tại Hà Nội

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại 2 kho hàng TIKI tại Hà Nội

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại 2 kho hàng TIKI tại Hà Nội Hệ thống bao gồm - 02 máy lấy số thứ tự để bàn VNC PR1 - 02 bộ xử lý trung tâm cỡ nhỏ - 02 bàn gọi số ...