Danh sách khách hàng trang 7

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên,  hệ thống bao gồm 1 mặt cảm ứng mica, 1 mạch điều khiển và máy in số thứ tự


VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho Cảng Hàng Không Việt Nam

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho Cảng Hàng Không Việt Nam

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho Cảng Hàng Không Việt Nam,  hệ thống bao gồm 1 mặt cảm ứng mica, 1 mạch điều khiển và máy in số thứ tự


VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh TTYT Huyện NA RÌ - BẮC KAN

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh TTYT Huyện NA RÌ - BẮC KAN

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh TTYT Huyện NA RÌ - BẮC KẠN,  hệ thống bao gồm 1 mặt cảm ứng mica, 1 mạch điều khiển và máy in số thứ tự


Ngày 19/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày 19/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày 19/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, máy in, CPU ...


VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng, hệ thống bao gồm 1 mặt cảm ứng mica, 1 mạch điều khiển và máy in số thứ tự


Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình, cấu hình Kiosk tra cứu như sau - 01 Kiosk cao 1,4m - 01 Màn cảm ứng 23 inch - ...


Ngày 16/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất thống xếp hàng tự động cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Ngày 16/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất thống xếp hàng tự động cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Ngày 16/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất thống xếp hàng tự động cho đại lý triển khai tại UBND Huyện Yên Khánh - Ninh Bình Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, ...


Ngày 12/12/2019 VNC hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT huyện Đầm Hà Quảng Ninh

Ngày 12/12/2019 VNC hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT huyện Đầm Hà Quảng Ninh

Ngày 12/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT huyện Đầm Hà Quảng Ninh Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, máy in, CPU ...


Ngày 05/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Thủy

Ngày 05/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Thủy

Ngày 05/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Thủy Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch ...


VNC QMS hoàn thiện Máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

VNC QMS hoàn thiện Máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

VNC QMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn ký hiệu VNC PR1 cho Bệnh viện Phổi Thanh Hóa


VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên  


Ngày 23/11/2019 hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Khoa Xạ Lồng Ngực - Bệnh Viện K Tân Triều

Ngày 23/11/2019 hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Khoa Xạ Lồng Ngực - Bệnh Viện K Tân Triều

Ngày 23/11/2019 hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Khoa Xạ Lồng Ngực - Bệnh Viện K Tân Triều Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, máy ...