Danh sách khách hàng trang 7

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm đào tạo Anh Ngữ IIG khu vực TP HCM hệ thống sử dụng 7 quầy giao dịch - 01 bộ điều khiển trung tâm - 07 bàn tiếp bệnh nhân trong ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa UBND Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa UBND Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Hệ thống sử dụng 6 quầy - 01 bộ điều khiển trung tâm - 06 bàn tiếp bệnh nhân trong đó bao gồm 08 thiết bị gọi ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa UBND Phường Ngọc khánh - Hà Nội

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận 1 cửa UBND Phường Ngọc khánh - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho 4 quầy đón tiếp cho UBND Phường Ngọc Khánh - Hà Nội - 01 bộ điều khiển trung tâm - 04 bàn bao gồm 04 máy gọi phiếu tại quầy, 04 nàm hiển thị số ...


Lắp đặt, cài đặt máy lấy số thứ tự trọn bộ cho tiệm vàng Sỹ Hoàng - Hàng Bạc - Hà Nội

Lắp đặt, cài đặt máy lấy số thứ tự trọn bộ cho tiệm vàng Sỹ Hoàng - Hàng Bạc - Hà Nội

VNC lắp đặt máy in số thứ tự cho tiệm vàng Sỹ Hoàng với 4 dịch vụ


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận đón tiếp, thanh toán bệnh viện Bưu Điện Hà Nội

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận đón tiếp, thanh toán bệnh viện Bưu Điện Hà Nội

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Bưu Điện Hà Nội tại phố Trần Điền - Định Công Sử dụng hệ thống 8 quầy - 01 bộ điều khiển trung tâm - 08 bàn tiếp bệnh nhân trong ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho quầy giao dịch website mua chung miền bắc

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho quầy giao dịch website mua chung miền bắc

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho mua chung miền bắc Sử dụng hệ thống xếp hàng tự động mở rộng - 01 bộ điều khiển trung tâm - 03 quầy phục vụ gồm 03 bàn gọi phiều tại quầy và 03 nàm ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho khoa khám bệnh - bệnh viện Bạch Mai

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho khoa khám bệnh - bệnh viện Bạch Mai

VNC triển khai lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại khoa Khám Bệnh - Bệnh Viện Bạch Mai Hà Nội Sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho khoa khám bệnh - 11 Bán gọi số thứ tự tại quầy - 10 Màn ...