Danh sách khách hàng trang 7

Hoàn thiện 03 máy cấp số thứ tự cho Bệnh Viện Y Học Phóng Xạ Và U Bứu Quân Đội

Hoàn thiện 03 máy cấp số thứ tự cho Bệnh Viện Y Học Phóng Xạ Và U Bứu Quân Đội

VNC hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt 03 máy cấp số thứ tự độc lập cho Bệnh Viện Y Học Phóng Xạ Và U Bứu Quân Đội


Hoàn thiện máy in số thứ tự trọn bộ dạng Kiosk cho bệnh viện khu vực cẩm phả - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số thứ tự trọn bộ dạng Kiosk cho bệnh viện khu vực cẩm phả - Quảng Ninh

VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự trọn bộ dạng Kiosk cho bệnh viện khu vực cẩm phả - Quảng Ninh


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho khoa tự nguyện bệnh viện Xanh Pôn 

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho khoa tự nguyện bệnh viện Xanh Pôn 

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho khoa tự nguyện bệnh viện Xanh Pôn  Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 03 bàn gọi số thứ tự - 03 màn hiển thị tại quầy - 01 bộ xử lý ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm HP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm HP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm HP Hà Nội và TP Hồ Chính Minh Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 01 bộ xử ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho Trung Tâm Y Tế Vĩnh Yên

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho Trung Tâm Y Tế Vĩnh Yên

VNC hoàn thiện việc cung cấp sản xuất máy in số thứ tự cho Trung Tâm Y Tế Vĩnh Yên với 01 máy in số thứ tự độc lập


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore

VNC sản xuất, chuyển giao công nghệ cho hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore với dọng đọc tiếng anh và tiếng việt hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lệ Thủy

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lệ Thủy

VNC hoàn thiện sản xuất, bàn giao máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình


Chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 

Chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 

Chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN  Hoàn thiện máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng SACOMBANK - THƯỜNG TÍN 


Máy in số thứ tự cho bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu - Hòa Bình

Máy in số thứ tự cho bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu - Hòa Bình

Cung cấp máy in số thứ tự trọn bộ cho Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu - Hòa Bình  Hệ thống bao gồm 03 máy in số thứ tự độc lập tích hợp phần mềm điều khiển bên trong


Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông

Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông

VNC hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình Các thiết bị bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 8 bàn gọi số thứ tự - 8 màn hiển thị tại quầy - ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Lào Cai

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Lào Cai

VNC hoàn thiện việc cung cấp, tư vấn lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Lào Cai Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 15 bàn gọi số thứ ...