Danh sách khách hàng trang 7

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BVĐK Mạo Khê - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BVĐK Mạo Khê - Quảng Ninh

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho BVĐK Mạo Khê - Quảng Ninh 


Hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn cho PK CK Mắt Bác Sỹ Bùi Tiền Hùng

Hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn cho PK CK Mắt Bác Sỹ Bùi Tiền Hùng

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự để bàn cho PK CK Mắt Bác Sỹ Bùi Tiền Hùng


Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Đình Cự - Nam Định

Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Đình Cự - Nam Định

VNC-QMS hoàn thiện cung cấp máy lấy số thứ tự trọn bộ cho Phòng Khám Đa Khoa Đình Cự - Nam Định


Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Tâm - Ninh Bình

Cấp máy in số cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Tâm - Ninh Bình

VNC-QMS hoàn thiện cung cấp máy lấy số thứ tự trọn bộ cho Phòng Khám Đa Khoa Thành Tâm - Ninh Bình


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Đoan Hùng - Phú Thọ

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Đoan Hùng - Phú Thọ

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Đoan Hùng - Phú Thọ với cấu hình như sau - 01 cây lấy số thứ tự dạng Kiosk - 01 bộ xử lý trung tâm 20 cổng - 06 bàn gọi số thứ tự - ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC-QMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 02 máy in số thứ tự - 10 bàn gọi số thứ tự tại quầy - 10 Màn hiển ...


lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Thanh Hà - Thanh Hóa

lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Thanh Hà - Thanh Hóa

VNC-QMS hoàn thiện tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Thanh Hà - Thanh Hóa với các thiết bị sau - 01 máy in số thứ tự dạng Kiost - 01 bộ xử lý ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA Ô TÔ Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA Ô TÔ Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho HONDA Ô TÔ Bắc Ninh với 6 quầy dịch vụ, hệ thống bao gồm - 1 bộ xử lý trung tâm - 6 bàn gọi số thứ tự - 6 nàm hiển thị tại quầy - 1 máy in số thứ ...


Hoàn thiện 02 máy in số thứ tự dạng Kiost cho BV ĐK Bình Gia - Lạng Sơn

Hoàn thiện 02 máy in số thứ tự dạng Kiost cho BV ĐK Bình Gia - Lạng Sơn

http://hethongxephangtudong.net Hoàn thiện 02 máy in số thứ tự trọn bộ dạng Kiost cho BV ĐK Bình Gia - Lạng Sơn


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn  bao gồm - 01 máy in số thứ tự VNC-PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm VNCC-2 - 04 bàn gọi số thứ tự VNCCT-1 - 04 màn hiển thị số ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội

VNC-QMS hoàn thành việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội địa chỉ 148 Nguyễn Khánh Toàn, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự VNC-PR2 - 01 ...


VNC-QMS Hoàn thiện máy ín số thư tự Kiosk cho trung tâm Y tế Quảng Yên - Quảng Ninh

VNC-QMS Hoàn thiện máy ín số thư tự Kiosk cho trung tâm Y tế Quảng Yên - Quảng Ninh

VNC-QMS Hoàn thiện máy ín số thư tự Kiosk cho trung tâm Y tế Quảng Yên - Quảng Ninh