Danh sách khách hàng trang 7

Cung cấp máy cấp số thứ tự cho bệnh viện Mắt Việt Nga

Cung cấp máy cấp số thứ tự cho bệnh viện Mắt Việt Nga

Cung cấp máy cấp số thứ tự cho bệnh viện Mắt Việt Nga Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 bàn chuyển số thứ tự - 04 bàn gọi số - 04 nàm hiển thị tại ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

VNC Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Hệ thống bao gồm  - 02 máy lấy số thứ tự - 08 bàn gọi số thứ tự - 08 màn hiển thị tại quầy - ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài  Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 01 loa - 01 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

VNC Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình  Hệ thống bao gồm Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 08 bàn gọi số thứ tự - 08 màn ...


Cung cấp lắp đặt hệ thống cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội Hệ thống bao gồm - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - ...


Cung cấp máy in số thứ tự trọn gói cho bệnh viện đa khoa Thái Bình

Cung cấp máy in số thứ tự trọn gói cho bệnh viện đa khoa Thái Bình

VNC Cung cấp máy in số thứ tự trọn gói cho bệnh viện đa khoa Thái Bình


Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc hệ thống bao gồm; - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 01 Bộ xử lý trung ...


Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện K Tân Triều - Hà nội

Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện K Tân Triều - Hà nội

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho khoa xét nghiệm Bệnh Viện K Tân Triều - Hà Nội cụ thể thiết bị như sau Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện K Tân Triều - ...


Xếp hàng tự động cho bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà nội

Xếp hàng tự động cho bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà nội

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà nội với các thiết bị - 01 máy ...


hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Đa Khoa Huyện Vị Xuyên -  Hà Giang

hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Đa Khoa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Vị Xuyên -  Hà Giang hệ thống bao gồm - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 06 máy gọi số tại quầy - 06 màn hiển ...


Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện Đa Khoa Yên Sơn - Tuyên Quang

Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện Đa Khoa Yên Sơn - Tuyên Quang

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Yên Sơn - Tuyên Quang Hệ thống bao gồm - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 07 máy gọi số tại quầy - 07 màn hiển thị tại ...


Hệ thống xếp hàng bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Truyên Quang

Hệ thống xếp hàng bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Truyên Quang

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Truyên Quang với các danh mục sản phẩm sau - 02 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 04 máy gọi số tại quầy - 04màn hiển thị ...