Danh sách khách hàng trang 7

Hoàn thiện 02 máy in số thứ tự dạng Kiost cho BV ĐK Bình Gia - Lạng Sơn

Hoàn thiện 02 máy in số thứ tự dạng Kiost cho BV ĐK Bình Gia - Lạng Sơn

http://hethongxephangtudong.net Hoàn thiện 02 máy in số thứ tự trọn bộ dạng Kiost cho BV ĐK Bình Gia - Lạng Sơn


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn  bao gồm - 01 máy in số thứ tự VNC-PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm VNCC-2 - 04 bàn gọi số thứ tự VNCCT-1 - 04 màn hiển thị số ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội

VNC-QMS hoàn thành việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung tâm Service của Iphone tại Hà Nội địa chỉ 148 Nguyễn Khánh Toàn, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự VNC-PR2 - 01 ...


VNC-QMS Hoàn thiện máy ín số thư tự Kiosk cho trung tâm Y tế Quảng Yên - Quảng Ninh

VNC-QMS Hoàn thiện máy ín số thư tự Kiosk cho trung tâm Y tế Quảng Yên - Quảng Ninh

VNC-QMS Hoàn thiện máy ín số thư tự Kiosk cho trung tâm Y tế Quảng Yên - Quảng Ninh 


VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thư tự Kiosk cho BVĐK Bắc Yên - Sơn La

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thư tự Kiosk cho BVĐK Bắc Yên - Sơn La

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thư tự Kiosk cho BVĐK Bắc Yên - Sơn La 


Hoàn thiện máy in số thư tự Kiosk cho trung tâm Y Tế Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Hoàn thiện máy in số thư tự Kiosk cho trung tâm Y Tế Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số thư tự Kiosk cho trung tâm Y Tế Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 


Sản xuất, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Vĩnh Tường

Sản xuất, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Vĩnh Tường

VNC-QMS Sản xuất, hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Vĩnh Tường với 6 quầy chức năng, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự 2 chức năng - 01 bộ xử lý trung tâm - 06 ...


Máy in số thứ tự độc lập dạng Kiosk bệnh viện Nhi - Hưng Yên 

Máy in số thứ tự độc lập dạng Kiosk bệnh viện Nhi - Hưng Yên 

VNC sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự độc lập dạng Kiosk bệnh viện Nhi - Hưng Yên 


Cung cấp hệ thống xếp hàng cho TTYT Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Cung cấp hệ thống xếp hàng cho TTYT Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động độc lập cho phòng xét nghiệm thuộc Trung Tâm Y Tế Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm cỡ nhỏ - ...


Máy in số thứ tự cho bệnh viện Cẩm Giàng - Hải Dương

Máy in số thứ tự cho bệnh viện Cẩm Giàng - Hải Dương

VNC cung cấp máy in số thứ tự trọn gói sử dụng cấp số bệnh nhân vào làm thủ tục tại bệnh viện đa khoa Cẩm Giàng - Hải Dương


hệ thống xếp hàng tự động bệnh viện đa khoa Bắc Yên - Sơn la

hệ thống xếp hàng tự động bệnh viện đa khoa Bắc Yên - Sơn la

VNC cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống xếp số tự động cho Bệnh viện đa khoa Bắc Yên - Sơn La, đây là bệnh viện đầu tư giải pháp cho tất cả các bộ phận trong đó như, hệ ...


hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang

hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 02 nàm hiển thị tại Quầy - 02 ...