Danh sách khách hàng trang 6

Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện K Tân Triều - Hà nội

Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện K Tân Triều - Hà nội

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho khoa xét nghiệm Bệnh Viện K Tân Triều - Hà Nội cụ thể thiết bị như sau Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện K Tân Triều - ...


Xếp hàng tự động cho bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà nội

Xếp hàng tự động cho bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà nội

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Quốc Tế Thu Cúc - Hà nội với các thiết bị - 01 máy ...


hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Đa Khoa Huyện Vị Xuyên -  Hà Giang

hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Đa Khoa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Vị Xuyên -  Hà Giang hệ thống bao gồm - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 06 máy gọi số tại quầy - 06 màn hiển ...


Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện Đa Khoa Yên Sơn - Tuyên Quang

Hệ thống xếp hàng tự động bệnh Viện Đa Khoa Yên Sơn - Tuyên Quang

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Yên Sơn - Tuyên Quang Hệ thống bao gồm - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 07 máy gọi số tại quầy - 07 màn hiển thị tại ...


Hệ thống xếp hàng bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Truyên Quang

Hệ thống xếp hàng bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Truyên Quang

VNC cung cấp hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Truyên Quang với các danh mục sản phẩm sau - 02 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 04 máy gọi số tại quầy - 04màn hiển thị ...


Hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Y tế Quận Kiến An - Hải Phòng

Hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm Y tế Quận Kiến An - Hải Phòng

VNC triển khai tư vấn, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Quân Kiến An - Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 04 máy gọi số tại quầy - ...


Hệ thống xếp hàng tự động bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Hệ thống xếp hàng tự động bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

VNC cung cấp lắp đặt, tư vấn hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên - Tuyên Quang Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên - Tuyên ...


VNC cho LG Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động

VNC cho LG Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động

VNC cho LG Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động phục vụ quản bá thương hiệu hàng năm


SONY VAIO Việt Nam

SONY VAIO Việt Nam

Hàng năm VNC cho SONY VAIO Việt Nam thuê hệ thống xếp hàng tự động để đối tác làm chương trình tri ân khách hàng với hệ thống nhiều quầy và nhiều chức năng


hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Nam Định - Tỉnh Nam Định

hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đa khoa Nam Định - Tỉnh Nam Định

Bệnh viện đa khoa Nam Định sử dụng 02 hệ thống xếp hàng tự động do VNC triển khai lắp đặt 1 hệ thống với 6 quầy tại bộ phận đón tiếp thanh toán và 1 hệ thống với 8 quầy tại các phòng khám chuyên ...


Máy in số thứ tự bệnh viện Răng Hàm Mặt TW

Máy in số thứ tự bệnh viện Răng Hàm Mặt TW

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho BV Răng, Hàm, Mặt TW hệ thống bao gồm - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 01 máy gọi số tại quầy - 01 màn hiển thị tại quầy


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận đặt xuất ăn rạp chiếu phim Quốc Gia - Hà Nội

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động bộ phận đặt xuất ăn rạp chiếu phim Quốc Gia - Hà Nội

VNC cung cấp giải pháp báo gọi xuất ăn tự động cho Rạp chiếu phim Quốc Gia 87 Láng Hạ - Hà Nội - 01 bộ sử lý trung tâm - 01 bộ gọi phiếu tự động - 02 nàm hiển thị trung tâm kích thướng ...