Danh sách khách hàng trang 6

VNC QMS SOFT NGÀY 20/09/2019 HOÀN THIỆN SẢN XUẤT, CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ YÊN - SƠN LA

VNC QMS SOFT NGÀY 20/09/2019 HOÀN THIỆN SẢN XUẤT, CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ YÊN - SƠN LA

VNC QMS SOFT ngày 20/09/2019 hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại TTYT Huyện Phù Yên - Sơn La Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 ...


VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá mức độ hài lòng, chất lượng phục vụ tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Trạm Y Tế xã Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Trạm Y Tế xã Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho Trạm Y Tế xã Liên Hồng - Đan Phượng - Hà Nội Hệ thống bao gôm - 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PK BS Đức - Hoài Đức - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PK BS Đức - Hoài Đức - Hà Nội

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PK BS Đức - Hoài Đức - Hà Nội Hệ thống bao gôm - 01 máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 màn hiển thị số ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

Ngày 30/08/2019 VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT ...


VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

VNCQMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Tỉnh LAI CHÂU

Ngày 30/08/2019 VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh LAI CHÂU, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC QMS SOFT và các thiết bị - 01 Kiosk lấy số ...


VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho khoa khám bệnh - BV da Liễu Thanh Hoá

VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho khoa khám bệnh - BV da Liễu Thanh Hoá

VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho khoa khám bệnh - BV da Liễu Thanh Hoá


VNC QMS SOFT ngày 27/08/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Hà Nội

VNC QMS SOFT ngày 27/08/2019 đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Hà Nội

VNC QMS SOFT vừa qua đã hoàn thiên việc sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dụng phần mềm VNC SOFT tại Siberian Health - Hà Nội Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn ...


Hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự sử dụng phần mêm VNC QMS SOFT tại Trung Tâm Phục Vụ HCC Tỉnh Lai Châu

Hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự sử dụng phần mêm VNC QMS SOFT tại Trung Tâm Phục Vụ HCC Tỉnh Lai Châu

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất Kiosk lấy số thứ tự sử dụng phần mêm VNC QMS SOFT tại Trung Tâm Phục Vụ HCC Tỉnh Lai Châu Vỏ đựng lấy số thứ tự (Đặt màn hình cảm ứng, CPU chứa phần mềm điều khiển ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Huyện Hải Hậu - Nam Định

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Huyện Hải Hậu - Nam Định

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Huyện Hải Hậu - Nam Định, hệ thống có 8 quầy đón tiếp bao gồm; - 01 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng Mica ký hiệu VNC PR2 - 01 ...


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công An Hà Giang

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công An Hà Giang

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công An Hà Giang


VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Thành Phố Vĩnh Yên

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Thành Phố Vĩnh Yên

VNCQMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Thành Phố Vĩnh Yên, hệ thống bao gồm; - 01 Máy in số thứ tự dạng Kiosk mặt cảm ứng Mica ký hiệu VNCPR2 - 01 bộ xử lý trung tâm 10 ...