Danh sách khách hàng trang 6

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 tại bệnh viện Y Khoa Cần Thơ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 tại bệnh viện Y Khoa Cần Thơ

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự để bàn ký hiệu vncpr1 tại bệnh viện Y Khoa Cần Thơ


VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Võ Nhai - Thái Nguyên Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau           + 01 màn ...


VNC hoàn thiện sản xuất  máy in số thứ tự vncpr1 tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất  máy in số thứ tự ký hiệu vncpr1 tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng


VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn cho đại lý cấp tại Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự để bàn cho đại lý cấp tại Hải Phòng

VNC hoàn thiện sản xuất 5 máy in số thứ tự cảm ứng không chạm ký hiệu VNCPR1 để bàn cho đại lý cấp tại Hải Phòng


VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PKĐK Tâm Đức Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PKĐK Tâm Đức Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho PKĐK Tâm Đức Lập Thạch - Vĩnh Phúc hệ thống bao gồm; - 01 Máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường mẫu VNC PR1.1 - 01 bộ xử lý trung tâm ...


Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất Kiosk tra cứu thông tin ký hiệu VNC-KIOSK tại bộ phận 1 cửa huyện Măng Đen - KONTUM Kiosk tra cứu thông tin cấu hình như sau: - Thân đứng bằng sắt dày 10mm, cao ...


Ngày 09/01/2020 VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum

Ngày 09/01/2020 VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum

Ngày 09/01/2020 VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kontum Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình ...


VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Măng Đen - tỉnh Kontum

VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại UBND Huyện Măng Đen - tỉnh Kontum

Ngày 08/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Măng Đen - tỉnh Kontum Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau     ...


Cung cấp Kiosk lấy số thứ tự ký hiệu VNC PR1 cho BV TW Thái Nguyên

Cung cấp Kiosk lấy số thứ tự ký hiệu VNC PR1 cho BV TW Thái Nguyên

Cung cấp Kiosk lấy số thứ tự cho BV TW Thái Nguyên Kiosk lấy số cấu hình như sau - 01 nàm cảm ứng 15 inch - 01 máy in số thứ tự - 01 đầu đọc thẻ - 01 CPU CHIP Corei3, Ram 4G, SSD ...


Ngày 03/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

Ngày 03/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

Ngày 03/01/2020 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau       ...


VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám ĐK Vũ An - Tam Điệp - Ninh Bình

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám ĐK Vũ An - Tam Điệp - Ninh Bình

VNC QMS Sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự VNCPR1 cho phòng khám ĐK Vũ An - Tam Điệp - Ninh Bình, hệ thống bao gồm 1 mặt cảm ứng mica, 1 mạch điều khiển và máy in số thứ tự


Ngày 28/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Krong Pak  - Tỉnh Đăk Lăk

Ngày 28/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Krong Pak - Tỉnh Đăk Lăk

Ngày 28/12/2019 VNC hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Krong Pak  - Tỉnh Đăk Lăk Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự màn hình cảm ứng 15 inch và đế, máy in, CPU ...