Cơ quan nhà nước, trung tâm hàng chính công, một cửa

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TT Hành Chính Công huyện Quỳnh Nhai  -  Sơn La

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TT Hành Chính Công huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TT Hành Chính Công huyện Quỳnh Nhai  - Tỉnh Sơn La Hệ thống có 8 quầy giao dịch bao gồm - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk - 01 bộ xử lý trung ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình

VNC-QMS Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình với 25 sở cụ thể - 04 cây lấy số thứ tự dạng KIOSK - 04 bộ xử lý trung tâm độc lập - 04 Loa chuyện ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Lạng Sơn  bao gồm - 01 máy in số thứ tự VNC-PR1 - 01 bộ xử lý trung tâm VNCC-2 - 04 bàn gọi số thứ tự VNCCT-1 - 04 màn hiển thị số ...


Bộ phận trả kết quả Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

Bộ phận trả kết quả Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận trả kết quả Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm hệ thống báo gồm


Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang VNC cung cấp giải pháp, sản xuất thiết bị, tư vấn tổng thể về hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang với 23 Sở và 46 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore

VNC sản xuất, chuyển giao công nghệ cho hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore với dọng đọc tiếng anh và tiếng việt hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình Các thiết bị bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 8 bàn gọi số thứ tự - 8 màn hiển thị tại quầy - ...


Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND, HĐND TP Huế

Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND, HĐND TP Huế

VNC sản xuất, bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND, HĐND TP Huế Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự 6 chức năng - 01 bộ xử lý trung tâm cỡ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài  Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 01 loa - 01 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

VNC Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình  Hệ thống bao gồm Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 08 bàn gọi số thứ tự - 08 màn ...


Cung cấp lắp đặt hệ thống cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội Hệ thống bao gồm - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - ...


Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc hệ thống bao gồm; - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 01 Bộ xử lý trung ...