Danh sách khách hàng trang 5

Hoàn thiện máy in cấp số thứ tự cho bv Thể Thao Việt Nam

Hoàn thiện máy in cấp số thứ tự cho bv Thể Thao Việt Nam

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Thể Thao Việt Nam


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ Hệ thống bao gồm - 02 máy in số thứ tự - 02 bộ xử lý trung tâm - 05 bàn gọi số ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh

VNCQMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh


Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương

Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương


Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW

Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số thứ ...


Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

VNCQMS Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam, hệ thống bao gồm - 01 bộ xử lý trung tâm - 05 bàn gọi số tại từng băng tải - 05 Màn hiển thị số thứ tự cỡ lớn - ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động honda Ninh Bình

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động honda Ninh Bình

VNCQMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ÔTÔ HONDA Ninh Bình, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy in số để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

VNC QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả  


VNCQMS cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt Trung Ương

VNCQMS cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt Trung Ương

VNCQMS vừa hoàn thiện việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt TW, hệ thống được trang bị cho các phòng khám cụ thể; - 06 máy in số thứ tự - 06 bộ xử lý trung tâm - ...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương

VNCQMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 màn hiển thị số thứ tự tại quầy - 03 bàn ...


Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

VNCQMS vừa hoàn thành việc sản xuất Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng

VNCQMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng, hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS với 3 quầy, 1 màn hiển thị trung tâm LCD 32 inch...