Danh sách khách hàng trang 5

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ

VNC QMS SOFT hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ Hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk ký hiệu VNCPR1 cấu hình như sau           + 01 màn hình ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho Thế Giới Tóc - Sài Gòn

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho Thế Giới Tóc - Sài Gòn

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho Thế Giới Tóc - Sài Gòn


VNC QMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho phòng khám đa khoa VIP 12

VNC QMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự cho phòng khám đa khoa VIP 12

VNC QMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự ký hiệu VNC PR1 cho phòng khám đa khoa VIP 12


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho cơ sở 3 PKĐK 153 Tuyên Quang  


Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh

Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh

Ngày 25/06/2020 VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk, Kiosk tra cứu thông tin cho UBND Huyện Phù Ninh  - Máy in số thứ tự dạng Kiosk có cấu hình như sau Nàm cảm ứng ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho PKDK Hà Thành - Nam Định


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bình Vàng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bình Vàng

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNCPR1 cho trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bình Vàng


VNC QMS sản xuất máy in số thứ tự ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình

VNC QMS sản xuất máy in số thứ tự ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình

VNC QMS sản xuất máy in số thứ tự ký hiệu VNCPR1 tại TTYT TP Hoà Bình


Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

Hoàn thiện Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ

VNC QMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Kiosk tra cứu thông tin VNC-K có cấu hình như sau; - 01 Nàm cảm ứng ...


Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

Hoàn thiện sản xuất cung cấp Kiosk tra cứu thông tin cho Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

Hoàn thiện sản xuất cung cấp 02 máy Kiosk tra cứu thông tin cho Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre, cấu hình Kiosk tra cứu như sau; - 01 Kiosk cao 1,4m - 01 Màn cảm ứng 23 inch - ...


VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

VNC QMS SOFT sử dụng phần mềm hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh Bến Tre

Ngày 24/04/2020 VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, đánh giá mức độ hài lòng tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Tỉnh  Bến Tre, hệ thống sử dụng phần mềm XHTD VNC ...


VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 tại PGD SACOMBANK ỨNG HÒA - THƯỜNG TÍN

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 tại PGD SACOMBANK ỨNG HÒA - THƯỜNG TÍN

VNC hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự vncpr1 tại PGD SACOMBANK ỨNG HÒA - THƯỜNG TÍN