Danh sách khách hàng trang 5

Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông

Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông

VNC hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh Hà Đông


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động bộ phận hành chính công Huyện Kiến Xương - Thái Bình Các thiết bị bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 8 bàn gọi số thứ tự - 8 màn hiển thị tại quầy - ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Lào Cai

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Lào Cai

VNC hoàn thiện việc cung cấp, tư vấn lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Lào Cai Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 15 bàn gọi số thứ ...


Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động Cty Cty ORGANO GOLD

Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động Cty Cty ORGANO GOLD

Bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động Cty Cty ORGANO GOLD  Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 02 ...


Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND, HĐND TP Huế

Bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND, HĐND TP Huế

VNC sản xuất, bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND, HĐND TP Huế Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự 6 chức năng - 01 bộ xử lý trung tâm cỡ ...


Cung cấp máy cấp số thứ tự cho bệnh viện Mắt Việt Nga

Cung cấp máy cấp số thứ tự cho bệnh viện Mắt Việt Nga

Cung cấp máy cấp số thứ tự cho bệnh viện Mắt Việt Nga Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 bàn chuyển số thứ tự - 04 bàn gọi số - 04 nàm hiển thị tại ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

VNC Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Hệ thống bao gồm  - 02 máy lấy số thứ tự - 08 bàn gọi số thứ tự - 08 màn hiển thị tại quầy - ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận quản lý người nước ngoài  Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - 01 loa - 01 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình

VNC Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa UBND Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình  Hệ thống bao gồm Hệ thống bao gồm  - 01 máy lấy số thứ tự - 08 bàn gọi số thứ tự - 08 màn ...


Cung cấp lắp đặt hệ thống cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận 1 cửa Huyện Quốc Oai - Hà Nội Hệ thống bao gồm - 01 máy lấy số thứ tự - 04 bàn gọi số thứ tự - 04 màn hiển thị tại quầy - ...


Cung cấp máy in số thứ tự trọn gói cho bệnh viện đa khoa Thái Bình

Cung cấp máy in số thứ tự trọn gói cho bệnh viện đa khoa Thái Bình

VNC Cung cấp máy in số thứ tự trọn gói cho bệnh viện đa khoa Thái Bình


Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

VNC cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận một cửa Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc hệ thống bao gồm; - 01 máy cấp phiếu thứ tự tự động - 01 Bộ xử lý trung ...