Danh sách khách hàng trang 5

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động khoa cận lâm sàn TTYT Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động khoa cận lâm sàn TTYT Yên Lạc - Vĩnh Phúc

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động khoa cận lâm sàn TTYT Yên Lạc - Vĩnh Phúc Hệ thống cấp cho 2 phòng Siêu Âm và Phòng X-Quang


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Hưng Yên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Hưng Yên

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Tỉnh Hưng Yên hệ thống bao gồm - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 Máy in số thứ tự dạng Kiosk - 01  Bàn gọi số ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng cho bệnh viện Hải An - Hải Phòng

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng cho bệnh viện Hải An - Hải Phòng

VNC-QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng cho bệnh viện Hải An - Hải Phòng Hệ thống bao gồm - 1 máy in số thứ tự - 03 bàn gọi số có chức năng chuyển số thứ tự vào phòng khám - 12 bàn gọi số ...


Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TT Hành Chính Công huyện Quỳnh Nhai  -  Sơn La

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TT Hành Chính Công huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho TT Hành Chính Công huyện Quỳnh Nhai  - Tỉnh Sơn La Hệ thống có 8 quầy giao dịch bao gồm - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk - 01 bộ xử lý trung ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng gọi xe tự động cho nhà máy thức ăn RTD Hưng Yên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng gọi xe tự động cho nhà máy thức ăn RTD Hưng Yên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng gọi xe tự động cho nhà máy thức ăn RTD Hưng Yên 


Cung cấp máy in số thứ tự độc lập cho bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

Cung cấp máy in số thứ tự độc lập cho bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

VNC-QMS hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự độc lập cho bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng choTrung Tâm Y Tế Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng choTrung Tâm Y Tế Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện Tủa Chùa - Điện Biên Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 loa chuyên dụng - 01 bàn gọi số thứ tự - ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự PK Phi Phượng - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số thứ tự PK Phi Phượng - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Hoàn thiện máy in số thứ tự PK Phi Phượng - Cẩm Phả - Quảng Ninh 


Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho PK Việt Đức - Kim Sơn - Ninh Bình

Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho PK Việt Đức - Kim Sơn - Ninh Bình

VNC-QMS Hoàn thiện máy in số dạng Kiosk cho PK Việt Đức - Kim Sơn - Ninh Bình 


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho BV Than Khoáng Sản tại Hà Nội

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho BV Than Khoáng Sản tại Hà Nội

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho BV Than Khoáng Sản tại Hà Nội 


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình

VNC-QMS Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho trung tâm hành chính công Tỉnh Hòa Bình với 25 sở cụ thể - 04 cây lấy số thứ tự dạng KIOSK - 04 bộ xử lý trung tâm độc lập - 04 Loa chuyện ...


Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội

Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội

VNC-QMS Thực hiện việc nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động cho BV Bưu Điện - Trần Điền Hà Nội, hệ thống này đã được chung tôi cung cấp 6 năm trước, do nhu cầu mở rộng các bộ phận nên BV đã nâng cấp hệ ...