Danh sách khách hàng trang 4

Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

VNCQMS Hoàn thiệt hệ thống gọi xe oto cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam, hệ thống bao gồm - 01 bộ xử lý trung tâm - 05 bàn gọi số tại từng băng tải - 05 Màn hiển thị số thứ tự cỡ lớn - ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động honda Ninh Bình

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động honda Ninh Bình

VNCQMS hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho ÔTÔ HONDA Ninh Bình, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy in số để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả

VNC QMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho cục bản Quyền Tác Giả  


VNCQMS cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt Trung Ương

VNCQMS cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt Trung Ương

VNCQMS vừa hoàn thiện việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện Mắt TW, hệ thống được trang bị cho các phòng khám cụ thể; - 06 máy in số thứ tự - 06 bộ xử lý trung tâm - ...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương

VNCQMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho BVĐK Cẩm Giàng - Hải Dương Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 màn hiển thị số thứ tự tại quầy - 03 bàn ...


Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ

VNCQMS vừa hoàn thành việc sản xuất Cung cấp máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền Và Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Phú Thọ


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng

VNCQMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động VNCSOFT văn phòng ZIM Hải Phòng, hệ thống sử dụng phần mềm VNC QMS với 3 quầy, 1 màn hiển thị trung tâm LCD 32 inch...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

VNC QMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp giải pháp hệ thống xếp hàng tự động cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số sử dụng phần mềm VNC SOFT - 03 phần mềm ...


Máy in số thứ tự dạng Kiosk bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

Máy in số thứ tự dạng Kiosk bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

VNCQMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự dạng Kiosk bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho nhà máy cám Việt Phương Hà Nam

VNCQMS hoàn thiệt việc sản xuất, hệ thống xếp hàng tự động cho nhà máy Cám Việt Phương - KCN Đồng Văn 1 - Hà Nam Hệ thống bao gồm 2 phần 1/ Phần xuất kho - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định

VNC QMS hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND TP Nam Định hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 09 bàn gọi số thứ tự - 09 màn hiển thị số thứ ...


hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định

hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định

VNCQMS vừa hoàn thành việc cung cấp lắp đặt, sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho UBND Huyện Giao Thủy - Nam Định Hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 màn ...