Danh sách khách hàng trang 4

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho bệnh viện mắt Hà Nội 2

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho bệnh viện mắt Hà Nội 2

VNCQMS hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự độc lập cho BV mắt Hà Nội 2, địa chỉ 72 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội


VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho phòng răng hàm mặt ttyt Yên Lạc

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho phòng răng hàm mặt ttyt Yên Lạc

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất phát sinh hệ thống xếp hàng tự động cho phòng răng hàm mặt ttyt Yên Lạc Hệ thống bao gồm: - 01 máy lấy số thứ tự - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 bàn gọi số thứ ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

VNCQMS vừa hoàn thiện việc sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TTYT Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự dạng Kiosk - 01 bộ xử lý trung tâm - 05 ...


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông với 14 quầy đón tiếp, hệ thống bao gồm - 01 máy lấy số thứ tự dạng Kiosk - 02 bộ xử lý trung tâm\ - 14 bàn gọi số ...


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Văn Giang - Hưng Yên

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Văn Giang - Hưng Yên

VNC QMS SOFT Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Văn Giang - Hưng Yên, hệ thống có 6 quầy giao dịch cụ thể - 01 Máy lấy số thứ tự dạng Kiosk sử dụng cảm ứng LCD, phần mềm ...


Sản xuất, cung cấp máy lấy số độc lập Kiosk cho BV Thanh Nhàn - Hà Nội

Sản xuất, cung cấp máy lấy số độc lập Kiosk cho BV Thanh Nhàn - Hà Nội

Sản xuất, cung cấp 02 máy lấy số độc lập Kiosk cho BV Thanh Nhàn - Hà Nội


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT, hệ thống với 6 quầy đón tiếp - 01 máy lấy số dạng Kiosk - 06 bàn gọi số thứ tự - 06 nàm hiển thị số thứ tự - 01 loa ...


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCQMS SOFT ứng dụng phần mềm xếp hàng tự động, Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 quầy giao dịch tương ứng 7 phòng ban, hệ thống sử dụng hoàn toàn phần ...


Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCSOFT Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 bộ phận phòng ban


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng

VNCQMS Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh hệ thống với 2 quầy, sử dụng phần mềm VNCQMS SOFT


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW Hệ thống lắp cho 3 phòng xét nghiệm máu và xét nghiệm vi sinh với các thiết bị - 02 máy lấy số thứ ...