Danh sách khách hàng trang 2

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Ninh Hiệp - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Ninh Hiệp - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 29/3/2022 VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Ninh Hiệp - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy in số thứ tự để ...


VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đông Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đông Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội

Ngày 26/3/2022 VNC QMS hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho PGD Vietinbank Đông Đô - Chi nhánh Đông Hà Nội, hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy in số thứ tự để bàn ...


Hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/2/2022 VNC QMS SOFT hoàn thiện cài đặt hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh, hệ thống bao gồm - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC QMS SOFT - 3 ...


Ngày 16/2/2022 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Trung tâm y tế huyện Phù Ninh - Phú Thọ

Ngày 16/2/2022 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Trung tâm y tế huyện Phù Ninh - Phú Thọ

Ngày 16/2/2022 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Trung tâm y tế huyện Phù Ninh - Phú Thọ, hệ thống bao gồm các thiết bị như sau; - 1 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng ...


Ngày 15/2/2022 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày 15/2/2022 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông - Phú Thọ

Ngày 15/2/2022 VNC QMS hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Trung tâm y tế huyện Tam Nông - Phú Thọ, hệ thống bao gồm - 1 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng không chạm - 01 bộ xử ...


ngày 10/2/2022 VNC QMS hoàn thiện nâng cấp  hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

ngày 10/2/2022 VNC QMS hoàn thiện nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

ngày 10/2/2022 VNC QMS hoàn thiện nâng cấp  hệ thống xếp hàng tự động tại TTHCC Huyện Gia Bình - Bắc Ninh Hệ thống bao gồm - 1 Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng không chạm - 02 bộ xử lý trung tâm ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế

Ngày 29/12/2021  VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt thống xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa Bộ Y Tế, hệ thống bao gồm - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR3.1  màn cảm ứng 15 inch - 01 CPU ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 30/12/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bộ phận một cửa UBND TX Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống với 13 quầy cụ thể; - Máy in số thứ tự VNCPR1 để bàn với 13 ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND Thị Xã Trảng Bàng - Tây Ninh

VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND Thị Xã Trảng Bàng - Tây Ninh

Ngày 28/12/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại UBND Thị Xã Trảng Bàng - Tây Ninh, hệ thống bao gồm - 01 phần mềm đánh giá chất lượng phục vụ VNC ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile

VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile

Ngày 17/12/2021 VNC QMS hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại pk răng hàm mặt Viet Smile - Hà Nội - Kiosk lấy số thứ tự cảm ứng 4 dịch vụ - 1 bộ xử lý trung tâm 20 cổng tích ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2021. VNC QMS hoàn thiện sản xuất 01 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Hà Nam Kioks lấy số có cấu hình như sau; - Kích thước: 610mm x 1.1410mm (ngang x cao) - Chất ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15 tháng 12 năm 2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR3.1  màn ...