Danh sách khách hàng trang 3

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

VNC QMS hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ

Ngày 03/12/2021 VNC QMS hoàn thiện sản xuất 02 Kiosk lấy số thứ tự VNCPR3.1 cho BVDK Việt Đức - Phú Thọ Kioks lấy số có cấu hình như sau; - Kích thước: 610mm x 1.1410mm (ngang x cao) - Chất ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Cần Đước - Long An

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Cần Đước - Long An

Ngày 02/12/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại UBND Huyện Cần Đước - Long An hệ thống bao gồm các thiết bị - 01 máy lấy số thứ tự màn cảm ứng ...


VNC QMS Hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS Hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương

VNC QMS Hoàn thiện cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng tại UBND TP Thủ Dầu 1 - Bình Dương Ngày 15/11/2021 VNC hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai

ngày 22/10/2021 VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho tiệm vàng Quốc Bảo - Biên Hòa - Đồng Nai, hệ thống bao gồm - 1 máy lấy số thứ tự cảm ứng Mica để bàn VNCPR1 cho bộ phận ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Trung Tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Trung Tâm TP - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Trung Tâm phố Đinh Tiên Hoàng -  TP Hà Nội Ngày 18/10/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp ...


VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 09/10/2021  VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Hệ thống bao gồm các thiết bị - ...


VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/10/2021  VNC QMS SOFT Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk tra cứu thông tin tại xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Hệ thống bao gồm các thiết bị - ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Hà Đông - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Hà Đông - Hà Nội

Ngày 06/10/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Hà Đông - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR3.1  màn cảm ứng ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Thanh Trì - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Thanh Trì - Hà Nội

Ngày 05/10/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Huyện Thanh Trì - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR3.1  màn ...


VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Sơn Tây - Hà Nội

VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Sơn Tây - Hà Nội

Ngày 04/10/2021 VNC QMS SOFT hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại bưu điện Sơn Tây - Hà Nội Hệ thống bao gồm các thiết bị; - 01 Kiosk lấy số thứ tự VNC PR3.1  màn ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HĐND - UBND Huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HĐND - UBND Huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum

VNC QMS hoàn thiện sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho HĐND - UBND Huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum, hệ thống bao gồm - 1 máy lấy số thứ tự cảm ứng Mica để bàn VNCPR1 cho bộ phận đón tiếp - 02 bộ ...


VNC QMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR 1 cho UBND Xã Xào Báy - Hòa Bình

VNC QMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR 1 cho UBND Xã Xào Báy - Hòa Bình

VNC QMS hoàn thiện sản xuất máy in số thứ tự VNC PR 1 cho UBND Xã Xào Báy - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình