Danh sách khách hàng trang 3

Hoàn thiện máy in số thứ tự TTYT Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

Hoàn thiện máy in số thứ tự TTYT Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp máy in số thứ tự để bàn VNC PR1 cho TTYT Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu


VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D

VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D

VNCQMS hoàn thành sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho TT Đăng Kiểm xe cơ giới 29.10D, hệ thống bao gồm 1 quầy phục vụ, 1 máy in số thứ tự, 1 bàn gọi số, 1 màn hiển thị số thứ tự 


VNCQMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

VNCQMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

VNCQMS hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho Trung Tâm Y Tế Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc VNC sản xuất hệ thống xếp hàng tự động cho 2 bộ phận đón tiếp và Cận Lâm Sàng - Bộ phận đón tiếp với 3 ...


Máy in số thứ tự VNCPR1 bvdk Hoàng An thái bình

Máy in số thứ tự VNCPR1 bvdk Hoàng An thái bình

VNCQMS hoàn thành việc sản xuất máy in số thứ tự để bàn hoặc treo tường cho Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng An - Thái Bình


Hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOFT tại Khoa Xạ Đầu Cổ - BV K Tân Triều

Hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOFT tại Khoa Xạ Đầu Cổ - BV K Tân Triều

VNCQMS SOFT hoàn thành sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động sử dung phần mềm VNC QMS SOFT tại Khoa Xạ Đầu Cổ - BV K Tân Triều, hệ thống bao gồm - 01 Cây lấy số Kiosk màn cảm ứng ...


Máy lấy số viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Phòng khám di động

Máy lấy số viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Phòng khám di động

VNCQMS hoàn thiện sản xuất  máy lấy số viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Phòng khám di động


Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho BV nội tiết tỉnh Sơn La

Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho BV nội tiết tỉnh Sơn La

VNCQMS Hoàn thành hệ thống xếp hàng tự động cho bộ phận đón tiếp BV nội tiết tỉnh Sơn La, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 02 bàn gọi số thứ tự - 02 ...


Hoàn thiện việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động 6 quầy BVĐK Đại An - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Hoàn thiện việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động 6 quầy BVĐK Đại An - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

VNC QMS Hoàn thiện việc cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động 6 quầy BVĐK Đại An - Thiệu Hóa - Thanh Hóa, hệ thống với 6 quầy giao dịch sử dụng phần mềm VNC SOFT


Hoàn thiện sản xuất báo gọi y tá cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Hoàn thiện sản xuất báo gọi y tá cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng

VNCQMS vừa Hoàn thiện sản xuất báo gọi y tá cho bệnh viện trẻ em Hải Phòng hệ thống bao gồm - 26 phím bấm gọi tại 26 phòng khám - 01 tủ báo hiệu trung tâm - 01 loa báo gọi  


Hoàn thiện cây lấy số thứ tự dạng Kiosk cho Cty điện lực Long Biên

Hoàn thiện cây lấy số thứ tự dạng Kiosk cho Cty điện lực Long Biên

VNCQMS Hoàn thiện cây lấy số thứ tự dạng Kiosk cho Cty điện lực Long Biên


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho phòng khám mắt Hiệp Minh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho phòng khám mắt Hiệp Minh

VNC QMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho phòng khám mắt Hiệp Minh, hệ thống bao gồm; - 01 máy in số thứ tự dạng để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 01 màn hiển thị số thứ tự - 01 bàn ...


Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động BVDK Hùng Vương - Đoan Hùng

Lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động BVDK Hùng Vương - Đoan Hùng

VNCQMS vừa hoàn thiện việc cung cấp, lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ bệnh viện cho 6 quầy đón tiếp bệnh nhân tại BVĐK Hùng Vương - Đoan Hùng - Phú Thọ, hệ ...