Danh sách khách hàng trang 3

Sản xuất, cung cấp máy lấy số độc lập Kiosk cho BV Thanh Nhàn - Hà Nội

Sản xuất, cung cấp máy lấy số độc lập Kiosk cho BV Thanh Nhàn - Hà Nội

Sản xuất, cung cấp 02 máy lấy số độc lập Kiosk cho BV Thanh Nhàn - Hà Nội


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho cảng Hải Phòng HICT, hệ thống với 6 quầy đón tiếp - 01 máy lấy số dạng Kiosk - 06 bàn gọi số thứ tự - 06 nàm hiển thị số thứ tự - 01 loa ...


Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCQMS SOFT ứng dụng phần mềm xếp hàng tự động, Hoàn thiên hệ thống xếp hàng tự động cho TTHCC Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 quầy giao dịch tương ứng 7 phòng ban, hệ thống sử dụng hoàn toàn phần ...


Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang

VNCSOFT Hoàn thiện sản xuất, lắp đặt hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ TTHCC Yên Sơn - Tuyên Quang với 7 bộ phận phòng ban


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng

VNCQMS Hoàn thiện việc cung cấp máy in số thứ tự cho nhà máy Tuấn Anh - Hải Phòng


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh

VNCQMS Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động VNC QMS SOfT cho công an tỉnh Bắc Ninh hệ thống với 2 quầy, sử dụng phần mềm VNCQMS SOFT


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động GĐ3 cho BV Mắt TW Hệ thống lắp cho 3 phòng xét nghiệm máu và xét nghiệm vi sinh với các thiết bị - 02 máy lấy số thứ ...


Hoàn thiện máy in cấp số thứ tự cho bv Thể Thao Việt Nam

Hoàn thiện máy in cấp số thứ tự cho bv Thể Thao Việt Nam

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất, cung cấp lắp đặt máy in số thứ tự cho Bệnh Viện Thể Thao Việt Nam


Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ

Hoàn thiện hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ

VNCQMS Hoàn thiện việc sản xuất cung cấp lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động cho bệnh viện đk Hạ Hòa - Phú Thọ Hệ thống bao gồm - 02 máy in số thứ tự - 02 bộ xử lý trung tâm - 05 bàn gọi số ...


Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh

Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh

VNCQMS Hoàn thiện máy in số thứ tự cho pk nhi Vietkids Đông Anh


Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương

Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất cung cấp máy in số thứ tự cho PKĐK Thanh Bình - Hải Dương


Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW

Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW

VNCQMS Hoàn thiện sản xuất lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động giai đoạn 2 cho bệnh viện Mắt TW, hệ thống bao gồm - 01 máy in số thứ tự để bàn - 01 bộ xử lý trung tâm - 03 bàn gọi số thứ ...